TIPTEKNO 2018 Bildirileri (Tiptekno 2018 Proceedings)

11 – Orthopedic Insole Design and Pressure Analyzes
Salih Özkan, Hayriye Altural, Güzin Çakır Kandemirli and Fatma Kandemirli

12 – EMG and IMU Signals: Use of Wrist Rehabilitation
Emre Keklikçioğlu, M.Erkan Kütük and L.Canan Dulger

13 – Chaotic Dynamics of a Jerk Function with Hyperbolic Tangent Nonlinearity
Sibel Özbal, Hayrettin Can Südor and Ali Ümit Keskin

14 – Tekli Toplayıcı Küre Sistemi ile Tavuk Karaciğeri Dokusunun Optik Parametrelerinin Belirlenmesi
Bahar Pehlivanöz and Halil Arslan

15 – Mobile Application Development for the Estimation of Recurrence in Post-Operative Kidney Cancer Cases
Baran Tander, Atilla Özmen and Ender Özden

16 – Beyin Dalgaları ve Baş Hareketiyle Gerçek Zamanlı Robotik Araba Kontrolü
Nedime Öztürk, Bülent Yilmaz and Ahmet Yasin Önver

17 – Beyin Bilgisayar Arayüzü Uygulamaları için Dinlenme, Harekete Niyet ve Hareket Ayırma
Nedime Öztürk and Bülent Yilmaz

18 – Evaluation of Involvement of Subjects in Rehabilitation Exercises using Physiological Signals
Fatih Ozkul, Yunus Palaska, Engin Maşazade and Duygun Erol Barkana Erol Barkana

20 – Polyp Localization in Colonoscopy Images Using Vessel Density
Refika Sultan Doğan and Bülent Yilmaz

21 – Biyomedikal Cihaz Seçiminde Kriterlerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi
Ayşe Göksu Özüdoğru

22 – Synchronization Analysis of EEG Epilepsy by Visibility network graph and cross-correlation
Ali Olamat, Sibel Kocaaslan Atli and Aydin Akan

23 – Synchronization Analysis of EEG Epilepsy by Visibility Graph Similarity
Ali Olamat, Parvaneh Shams and Aydın Akan

24 – Detection of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Using Local and Global Features
Gulay Cicek, Aydın Akan and Bariş Metin

25 – Diagnogsis of Diabetes Using Deep Neural Network
Omer Deperlioglu and Utku Köse

26 – Diagnogsis of Diabetic Retinopathy Using Image Processing and Convolutional Neural Network
Omer Deperlioglu and Utku Kose

27 – Evrişimsel Sinir Ağları Kullanılarak T1 ve T2 Ağırlıklı Manyetik Rezonans Prostat İmgelerinin Sınıflandırılması
Fatih Uysal, Fırat Hardalaç and Mustafa Koç

28 – Yarı Otomatik Bir Yöntemle Böbrek, Korteks ve Medulla Hacimlerinin Hesaplanması
Vural Taner Yılmaz, Gökalp Tulum, Tuncer Ergin, Ferhat Cüce, Özgür Dandin, Hüseyin Koçak, Abdullah Kısaoğlu, İsmail Demiryılmaz, Bora Dinç, Muhittin Yaprak, Bülent Aydınlı and Onur Osman

29 – Röntgen Görüntülerinin ImageJ Kullanılarak İşlenmesi (Image Processing of X-Ray Images Using ImageJ)
Erdem Yanar and Numan Kemal Saydam

31 – Low-Cost Portable 4-Channel Wireless EEG Data Acquisition System for BCI Applications
Suleman Aijaz Memon, Abdul Waheed, Toygun Basaklar and Yusuf Ziya Ider

32 – Can we predict who will respond more to neurofeedback with resting state EEG?
Gunet Eroglu, Mujdat Çetin, Selim Balcısoy, Mert Gurkan, Barış Ekici and Fehim Arman

33 – Ultrason Fantomu Kullanılarak Bir Ultrasonografi Cihazının İncelenmesi: Bir Operatör Yeterlilik Testi Örneği / Inspection of an Ultrasonography Device by Using Ultrasound Phantom : An Example of Operator Profficiency Test
Emel Çetin, Hüseyin Okan Durmuş and Baki Karaböce

34 – HIFU Uygulaması Sonucu Oluşan Sıcaklık Yanıtının Akustik Parametrelere Göre Değişimi / Variation of Temperature Responses Resulting from HIFU Application According to Acoustic Parameters
Baki Karaböce, Emel Çetin, Hüseyin Okan Durmuş, Hazal Öztürk, Kutluhan Mahmat, Mehmet Ali Güler and Hayriye Korkmaz

35 – Kızıl Ötesi Kulak Termometrelerinin (IRET’lerin) Kalibrasyonu / Calibration of Infrared Ear Thermometers (IRETs)
Hüseyin Okan Durmuş, Baki Karaböce, Emel Çetin and Mithat Özdingiş

36 – Piezoelektrik Dönüştürücülerde Kullanılan Takviye Malzemesinin Sertlik Yönünden İncelenmesi / Investigation of Hardness of Backing Material Used in Piezoelectric Transducers
Baki Karaböce, Hüseyin Okan Durmuş, Emel Çetin and Mithat Özdingiş

37 – Effects of High Stimulus Presentation Rate on c-VEP based BCIs
Toygun Başaklar, Yiğit Tuncel and Yusuf Ziya İder

38 – A New Signal Processing Toolbox and Real-Time EMG and ECG Analysis
Haydar Ozkan, Ebrar Selva Ural, Aleyna Kalender and Fatma Elif Tuncer

39 – ALTHIS: Design of An End to End Integrated Remote Patient Monitoring System and a Case Study for Diabetic Patients
Adnan Kavak and A.Burak İnner

40 – Fizyoterapide Kullanılan Ultrasonik Dönüştürücülerin Güç İletim Verimliliğinin Artırılması/Increasing Power Transmission Efficiency of Ultrasonic Transducers Used in Physiotherapy
Mithat Özdingiş, Baki Karaböce, Kürşad Bostan and Hayriye Korkmaz

41 – Stereolitografi Yöntemi ile Doku Mühendisliği Uygulanmış Yapay Kalp Kapakçıklarının Üç Boyutlu (3D) Olarak Yazılması
Ali Akpek

42 – Stereolitografi Yöntemi ile Çok Katmanlı Kalp Kası Dokularının Üç Boyutlu (3B) Olarak Üretilmesi
Ali Akpek

43 – Detection of Ulcerative Colitis From Colonoscopy Images
Rukiye Nur KaÇmaz and Bülent Yilmaz

44 – Plasma Activated Water for Plasma Medicine
Sevde Nur Kutlu, Fazilet Canatan and Ali Gulec

45 – Derin Öğrenmeyle Manyetik Rezonans Prostat İmgelerinin Bölütlenmesi Hakkında Bir İnceleme
Fatih Uysal, Fırat Hardalaç and Mustafa Koç

46 – Development of a New Method to Analyze Compound Action Potential (CMAP) Scan Used in the Diagnosis and Monitoring Neuromuscular Diseases
İmran Göker, Nermin Görkem Şirin, Mehmet Barış Baslo and Ali Emre Öge

47 – Classification of Sleep Apnea by Photoplethysmography Signal
Mehmet Feyzi Akşahin, Büşra Kübra Karaca and Burcu Oltu

48 – Microwave Probe Design for ISM Band Microwave Ablation Systems
Caner Murat, Adnan Kaya, Irfan Kaya, Eren Kaya and Merih Palandoken

49 – Sağlıklı Kontrollerde ve Motor Nöron Hastalarında CMAP Scan Verilerinin Otomatik Analizi
Tuğrul Artuğ, Emel Oğuz Akarsu, Nermin Görkem Şirin, Bahar Erbaş, Mehet Barış Baslo and Ali Emre Öge

50 – Biodegradable Indocyanine Green Nanoprobe for In vitro Early Tumor Diagnosis
Zeynep Ruya Ege, Aydin Akan, Faik Nuzhet Oktar, Betul Karademir, Oguzhan Gunduz and Cevriye Kalkandelen

51 – Kan Viskozitesinin Stenozlu Damar Çeperlerinde Basınç ve Çeper Kayma Gerilmesine Etkisi
Daver Ali and Selis Önel

52 – A New Device for Describing Physical Properties of Skin Under Tensile Stress
Rifat Ugurlutan, Ender Erdogan and Osman Erogul

53 – 8 Kanallı Taşınabilir EEG Ölçüm Cihazı Tasarımı
Mustafa Alper Balim and Nurettin Acir

54 – Kemikte Minerallenmis Kolajen Fibril Yonlenmesiı
Perim Karan, Ege Turker and Feride Sermin Utku

55 – Changes of Visual Networks at Resting State in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Şerife Gengeç Benli, Semra İçer and Sevgi Özmen

56 – Emotional State Sensing by Using Hybrid Multivariate Empirical Mode Decomposition and Synchrosqueezing Transform
Pinar Ozel, Aydın Akan and Bülent Yilmaz

58 – Dışsal Uyaranların İnsan Duygusu Üzerine Etkisinin Biyoistatistik Yöntemler ile Araştırılması
Neşe Özkan, Uğur Fidan, Büşra Zeytun, Gülsüm Tiraş and Ayşe Hodoğlugil

59 – Automated categorization of Turkish radiology reports using text mining
Tugberk Kocatekin and Devrim Unay

60 – A Plain Segmentation Algorithm Utilizing Region Growing Technique for Automatic Partitioning of Computed Tomography Liver Images
Sami Arica, Tuğçe Sena Avşar and Gürcan Erbay

61 – MR Görüntülerin Bölütlenmesinde Kullanılan Medikal Yazılım Araçlarına Kısa Bir Bakış
Abbas Memiş, Songül Albayrak and Fuat Bilgili

62 – Karaciğer Kanseri Teşhisinde Destek Vektör Makinesi Tabanlı Uzman Sistem Tasarımı
Aysegul Alaybeyoglu and Naciye Mulayim

63 – Detection of Variation Instances on Colonoscopy Videos using Structural Similarity Index
Rukiye Nur Kaçmaz and Bülent Yilmaz

64 – Revision Study on Medical Device Management within Health Quality Standards
Mana Sezdi

65 – İşitsel Uyarılmış Potansiyellerin P300 Dalgaları ve IQ Test Skorları Arasındaki İlişkinin Araştırıldığı Ampirik Bir Çalışma
Hanife Pertek, Mustafa Ersel Kamaşak and Nazan Dolu

66 – İnsan Kolon Kanseri Hücrelerinde Metilen Mavisi Aracılı Fotodinamik Terapi (FDT)
Ayla Eren özdemir and Büşra Günoğlu

68 – Configuration of Hardware for Medical Plasma Based Surgical Device and Features
Deniz Reçber, Batuhan Kayserilioğlu, İsmail Cengiz Koçum and Dilek Çökeliler Serdaroğlu

69 – Design of A Microcontroller Based TENS Device
Ebru Sezgi, Çağla Tunç and Hakan Solmaz

70 – Efficacy of IKVAV Peptide On HUVEC Microtissue Growth
Betül Köken, Ziyşan Buse Yaralı and Ozan Karaman

71 – Cell Master: A Versatile and User-Friendly Educational Software for Simulation of Neuronal Dynamics
Zübeyir Özcan, İlknur Kayıkçıoğlu, Ömer Yıldırım, Cemal Köse and Temel Kayıkçıoğlu

72 – Biyomedikal Amaçlı Vibrasyonel Viskozimetri Tasarımı
Cansu Akbay and Onur Koçak

73 – Ultrason İmgelerini Gradyan-Tabanlı Yöntemle Renklendirme
Mehmet Akkaya and Bekir Dizdaroğlu

74 – Kuvöz Verileri İçin Uzaktan Takip Sistemi
Kubilay Tan, Onur Koçak, Ahmet Reşit Kavsaoğlu and Cansu Akbay

75 – Biyosensör Uygulamaları için 3-Mercaptopropylmethoxysilane Tabanlı Kaplama Yöntemlerinin İncelenmesi
Mehmet Çağrı Soylu, Fatma Betül Köşker, Melis Keskin, Kübra Keser and Kübra Ceran

77 – Girişimsel Olmayan Glikoz İzleme Deney Düzeneği Tasarımı
Elif Evren and Onur Koçak

78 – Evaluation of the Effect of Laminin-Derived YIGSR Peptide on HUVEC Microtissue Formation
Ayşe Ördek, Ziyşan Yaralı and Ozan Karaman

79 – Fully Automated Segmentation of Renal, Cortex and Medulla
Gökalp Tulum, Tuğrul Artuğ, Onur Osman, Vural Taner Yılmaz, Tuncer Ergin, Ferhat Cuce, Özgür Dandin, Abdullah Kısaoğlu, İsmail Demiryılmaz, Muhittin Yaprak and Bülent Aydınlı

80 – Improvement of Inadequate Effect of Antibacterial Photodynamic Therapy on Gram Negative Bacteria with Potassium Iodide
Melike Çağan, Emel Bakay, Aziz Kolkıran and Nermin Topaloglu

82 – LED Tabanlı Metilen Mavisi Aracılı Fotodinamik Tedavinin HT-29 Kolon Kanseri Hücre Hattındaki In vitro Etkisi
Ayla Eren Özdemir, Ebru Aksoy and Mustafa Zahid Yildiz

83 – The Positive Effect of Adjuvant Therapy on Laser Energy Dose and Photosensitizer Concentration of Antibacterial Photodynamic Therapy
Emel Bakay, Melike Çağan, Aziz Kolkıran and Nermin Topaloglu

84 – Yerli Üretim ve Kolay Uygulanabilir Nitelikli Karbon Nanopartikül Sentezleme Cihazı Yapılandırması
Dilara Aykutlu, Berkay Okursoy, İsmail Cengiz Koçum and Dilek Çökeliler Serdaroğlu

85 – The Most Important Question in Device Imports: Is it a medical device, an accessory, or a cosmetic?
Mana Sezdi

87 – Segmentation of Cellular Structures with Encoder-Decoder Based Deep Learning Algorithm in Histopathological Images
Abdulkadir Albayrak and Gokhan Bilgin

88 – From bench to bedside: Electromagnetic Field Applications for Health
Pinar Kiliçaslan Sönmez, Merve Karaman, Mahmud Özkut, Işil Aydemir, Adnan Kaya and Mehmety İbrahim Tuğlu

89 – How Does Antibacterial Photodynamic Therapy Affect Healthy Human Keratinocyte Cells?
Gülce Kadıköylü, Günnur Onak, Ozan Karaman and Nermin Topaloglu

90 – Sickle Cell Anemia Detection
Batuhan Albayrak, Furkan Kİraci, Muazzez Buket Darici, Kerem Ertez, Arif Selçuk Öğrenci and Atilla Özmen

91 – Cut-off Frequency Estimation Methods for Biomechanical Data Filtering
Serkan Çizmecioğulları, Şenay Mihçin, Aydın Akan, Yaşar Keskin, Berna Ürkmez and Teoman Aydın

92 – EEG Faz Senkronizasyonu Hesaplamasında Yeni Bir Yaklaşım: Kanallararası Faz Kümeleme Yöntemi
Mehmet Akif Özçoban and Aydın Akan

93 – The Effect of Observer Selection on Connectivity Based Source Localization of Diffusion MR Images
Canan Celik and Andac Hamamci

94 – Network Master: A Versatile and User-Friendly Educational Software for Simulation of Neural Networks
Ömer Yildirim, Zübeyir Özcan, Hilal Turhan and Temel Kayikçioğlu

95 – Çocuklarda Elektrogastrografi Kullanımı ve Uygulamaları
Talar Cilacı and Aydın Akan

96 – Analysis of EEG Signals to Extract the Effects of Transcranial Magnetic Stimulation on Depression
Ibrahim Kovan, Mazlum Unay, Ozlem Karabiber Cura and Aydin Akan

97 – Virtual Mouse Control by Webcam for Disabled
Reyhan Seher Bastug, Bartu Yeşilkaya, Mazlum Unay and Aydin Akan

98 – A New Method to Detect Diabetic Retinopathy
Busra Yasar, Bartu Yeşilkaya, Ozlem Karabiber Cura and Aydin Akan

99 – High Performance Decoding of Behavioral Information from Background Activity in Extracellular Neural Recordings
Murat Okatan and Mehmet Kocatürk

100 – Detection of Epileptic Seizures by the Analysis of EEG Signals Using Empirical Mode Decomposition
Seyma Yol, Mehmet Akif Ozdemir, Aydin Akan and Luis F. Chaparro

101 – Arrhythmia Detection on ECG Signals by Using Empirical Mode Decomposition
Elif Izci, Mehmet Akif Ozdemir, Reza Sadighzadeh and Aydin Akan

102 – Design and Development of a Surgical Robotic Hand with Hybrid Structure
Mustafa Volkan Yazıcı, Aytaç Kahveci, Faruk Sanberk Kızıltaş, Naciye Mülayim and Erkin Gezgin

103 – Emotion Recognition from EEG Signals by Using Empirical Mode Decomposition
Murside Degirmenci, Mehmet Akif Ozdemir, Reza Sadighzadeh and Aydin Akan

105 – Emotion Detection Using Multivariate Synchrosqueezing Transform via 2D Circumplex Model
Pinar Ozel, Aydin Akan and Bulent Yilmaz

106 – Processing and Characterization of Acoustic Signals Emitted During Plasma Discharge
Gizem Dilara Ekimci, Mehmet Akif Özdemir, Bartu Yeşilkaya, Mazlum Unay, Utku Kürşat Ercan and Aydın Akan

107 – Yüz Görüntülerinden Cinsiyet Tespitinde Performans Geliştirme
Uğur Turhal, Asuman Günay Yilmaz and Vasif Nabiyev

108 – Kalp Krizi Anının EKG İşaretlerinden Elde Edilen İki Boyutlu Görüntüler ile Analizi
Sebahattin Babur and Mehmet Recep Bozkurt

109 – Performance Analysis of Different Feature Selection Methods on Parkinson’s Disease Diagnosis
Ozkan Cigdem, Faezeh Yeganli and Hasan Demirel

110 – Feasibility Study of Mesoporous Silica Nanoparticles Permeability through the Cancer Microtissues
Ziyşan Buse Yaralı, Anıl Uzun, Didem Şen Karaman and Ozan Karaman

111 – Olaya İlişkin Potansiyellerde Derin Öğrenme ile Örüntü Sınıflandırması
Dilek Göksel Duru and Adil Deniz Duru

112 – A Preliminary Study: Mobile Device for Hand and Wrist Rehabilitation
Elif Hocaoglu and Oğuz Bedir

113 – Comparison the Effect of RGD Peptide Conjugation on Titanium Discs with Different Methods on Cell Adhesion and Proliferation
Günnur Onak, Belgin Yurtseven, Oğuzhan Gökmen and Ozan Karaman

114 – Investigation of the Efficacy of Innocuous Pain Stimulation
Elif Hocaoglu and Muhammed Tarik Copoglu

115 – Effect of Different Number of Glutamic Acid Containing Peptide on Biomineralization and Cell Proliferation
Günnur Onak, Nursu Erdoğan and Ozan Karaman

117 – Time Analysis of Biomedical Metrology and Test
Nazif İlker Sezdi and Mana Sezdi

118 – Design of Injectable Pre-Mixed Dental Putty for Bone Regeneration Applications in Dentistry
Keremcan Kuru, Hüseyin Akcay and Ozan Karaman

119 – Development of Synthetic Barrier Dental Membrane for Guided Bone Regeneration
Ozan Ugur and Ozan Karaman

122 – Evaluation of the Methods Used for the Vital Signs Measurement in Hospitalized Patients
Rukiye Numanoğlu Tekin, Onur Koçak, Simten Malhan and Ergün Öksüz

123 – Güç Yoğunluk Spektrumu Tabanlı Yeni Bir Öz Kip Fonksiyonu Seçme Yöntemi
Soner Kotan and Aydın Akan

124 – Elimination of Multi-drug Resistant Acinetobacter baumannii Strain with Various Porphyrin Derivatives Stimulated by Red Light
Ayşe Akbiyik, Hüseyin Tasli, Nermin Topaloglu, Vildan Alptuzun, Sülünay Parlar and Selçuk Kaya

125 – Real-Time, Portable EEG Signal Acquisition System
Mustafa Güner and Burcu Erkmen