GENEL KURUL DUYURUSU

Sayın Dernek Üyemiz,

Üyesi bulunduğunuz “Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği”nin  Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2023 tarihinde saat:19.30 da, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Teknokent Binası, Teknoloji Transfer Ofisi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Söz konusu tarihli toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda, toplantı 25/04/2023 tarihinde saat:19.30 da yine aynı toplantı salonunda aynı gündemle yapılacaktır.

Katılımınız rica olunur.


Gündem:

1.       Yoklama ve açılış,

2.       Saygı duruşu,

3.       Divan heyetinin belirlenmesi,

4.       Hazirun cetvelinin Divan Kurulu tarafından tespiti

5.       Önceki dönem yönetim kurulunun faaliyetlere ilişkin raporunun okunması

6.       Denetim Raporunun okunması

7.       Önceki Yönetim Kurulunun ibrası

8.       Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

9.       Gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan seminer, çalıştay, kongre çalışmaları,

10.   Dilek ve temennilerin alınması.

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu adına

Dernek Genel Sekreteri

Manâ SEZDİ