TIPTEKNO 2017 Bildirileri (Tiptekno 2017 Proceedings)

2 – Normal Vuru, Erken Kulakçık Vurusu Ve Erken Karıncık Vurusunun Ayrık Dalgacık Dönüşümü Ve Yapay Sinir Ağları Tabanlı Sınıflandırılması
Zahide Elif Akın and Süleyman Bilgin

3 – Three-Channel Physiological Parameter Measurement And its Wireless Monitoring
Halil İbrahim Baykoca, Nihat Daldal, Kemal Polat and Kaan Onur Koc

4 – Mobile Physiological Signal Monitoring System For Family Medicine
Merve Kaplan

5 – MATLAB GUI Design For Heart Rate Monitoring Using Smart Phone Camera
Kaan Onur Koç and Kemal Polat

6 – Pediatrik Hastalarda Üroflowmetre Ve Emg Sinyallerının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması
Fikret Yalçinkaya, Ozan Çalişkan and Osman Eroğul

7 – Evaluation of the Relationship Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Photoplethysmography Signal
Muhammed Kürşad Uçar, Sedat Örenç, Mehmet Recep Bozkurt and Cahit Bilgin

8 – Dinamik Ve Statik Hacim Tabanlı Görüntü Oluşturma Algoritmalarının Karşılaştırılması – Comparison of Dynamic and Static Meshgrid Arrays for Image Reconstruction Algorithms
Huseyin Kazanci

9 – A New Approach For Treatment Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Sedat Örenç, Muhammed Kürşad Uçar, Mehmet Recep Bozkurt and Cahit Bilgin

10 – Assessment Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Subgroups in Children by EEG Time Analysis.
Ramazan Aldemir, Mahmut Tokmakci, Esra Demirci, Hüseyin Per, Mehmet Canpolat and Ayşe KaÇar Bayram

11 – Mamdani Tip Bulanık Mantık Kümeleri Kullanılarak Metabolik Sendrom Risk Tespit Sisteminin Geliştirilmesi
Sibel Birtane, Emre Çanayaz, Zehra Aysun Altıkardeş and Hayriye Korkmaz

12 – Medikal Endüstri 4.0 İle Tıbbi Cihaz Sektörü
Ebru Sayılgan and Yalçın İşler

13 – System Design For Entertainment Based Rehabilitation of the Upper Extremity
Samet Çıklaçandır and Yalçın İşler

14 – Wristband Design To Support Blind People
Rukiye Uzun, Gizem Kübra Yaman, Alparslan Tekkanat and Yalçın İşler

15 – Image Processing Assisted Sperm Analysis
Şule Başarslan, Semra İçer and Oğuz Ekmekçioğlu

16 – Proposing UAE-Patient Portal: A New Direction in The Health Services
Faten Kharbat, Jamil Razmak and Abdallah A. Al Shawabkeh

17 – State Transfer Network of Time Series Based on Visibility Graph Analysis for Classifying and Prediction of Epilepsy Seizures
Ali Olamat, Parvaneh Shams and Aydin Akan

18 -Automatic Vascular Segmentation on Angio Images
Mehmet Feyzi Aksahin, Şinasi Kutay Özen and Neyyir Tuncay Eren

19 – İğne EMG’si İle Nöromüsküler Kavşak Ve Tendon Kayıtlamalarında Nöromüsküler Hastalıkların Welch Yöntemi İle Sınıflandırılması
Tuğrul Artuğ, Onur Osman, İmran Göker and Baris Baslo

20 – Classification of ADHD By Using Textural Analysis of MR Images
Gülay Çiçek, Aydın Akan and Zeynep Orman

21 – Görsel Geliştirme Modülü Kullanılarak Mamografi Görüntüsünden Lezyon Tespiti
Özlem Karabiber Cura, Savaş Şahin and Aydın Akan

22 – Bilgisayar Destekli Hareketli Sperm Sayımı
Hamza Ilhan and Nizamettin Aydin

23 – The Design of Glove That Can Translate Sign Language To Turkish Language
Eda Karacaoglan, Mahmut Tokmakçı, Yunus Emre Ceber and Fatma Uysal

24 – The Design of Silver Active Dry With Pin Electrodes For EEG Measurements
Eda Karacaoglan and Mahmut Tokmakçı

25 – Investigation of Heat Effect On DNA Detection Using QCM Biosensor
Furkan Soysaldı and Mehmet Çağrı Soylu

26 – Analyses of Changes in Electrocardiogram Signals During Hookah Smoking
Umar Faruok Ibrahim, Ali Olamat and Aydin Akan

27 – Computerized Tomography Based Novel Features in Thyroid Cancer
Mustafa Selman Yıldırım, Hakan Atasoy, Ceren Ceylan and Aydın Akan

28 – Determination of Attention Deficit Hyperactivity Disorder By Electrooculogram Test
Mustafa Yasin Esas, Fatma Latifoğlu, Esra Demirci and Çiğdem Gülizar Altıntop

29 – Comparison Of Calculated Mean Glanduler Dose With The Displayed Dose By A Mammography Unit
Melike Kaya Karaaslan, Nedim Muzoğlu, Mehmet Ali Arıcı and Özcan Gündoğdu

31 – Selection of Appropriate Agreement Statistic in Binary Diagnostic Tests
Zeliha Aydin Kasap, Burçin Kurt, Yasemin Yavuz, Muammer Albayrak and Kemal Turhan

32 – Osilometrik Tabanlı Ölçüm ve Elektrokardiyogram Sinyallerinden Elde Edilen Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Karşılaştırılması
Fatma Uysal and Mahmut Tokmakçı

33 – Elektrokardiyogram İşareti Üreten Referans Devre Tasarımı
Özge Küçükkurt, Saliha Çelik, Zeynep Ayyıldız, Fatma Uysal, Eda Karacaoglan and Mahmut Tokmakçı

34 – Butterworth Based Kidney Volume Calculation
Gökalp Tulum, Onur Osman, Ferhat Cüce, Emin Lapsekili, Özgür Dandin, Tuncer Ergin and Uygar Teomete

36 – Engelli Bireylerde Dijital Erişebilirlik
Gülşah Kinali, Ömer Bilen, Fatma Doganay and Oğuzhan Abakay

37 – Analysis of EMG Signals in the Quadratus Lumborum Muscle of Healthy Subject With Functional Leg Length Discrepancy
Sevim Eryiğit, Abdullah Al Kafee, Mustafa Selman Yıldırım and Aydın Akan

38 – A Study on Injectable Bone Cement
Ibrahim Kapıcı and F. Şermin Utku

39 – Assessment of Attention Before And After Exam With Reaction Time
Pervin Kılınç, Refika Sultan Doğan, Miray Altınkaynak and Aysegul Guven

40 – Experimental Analysis Of Optical Sensors in Detecting Heart Beat
İlayda Hasdemir and Gökhan Ertaş

41 – En Küçük Kareler Yöntemi İle EEG Sinyallerinden Epileptik Nöbet Teşhisi
Çiğdem Gülüzar Altıntop, Tuğba Şentürk and Fatma Latifoğlu

42 – Göz Hastalıklarının Tanısı İçin Mobil Tabanlı Sistem
Bilal Çorbacıoğlu, Barış Ahmet Kul and Bekir Dizdaroğlu

43 – A Missing Data Imputation Approach Using Clustering And Maximum Likelihood Estimation
Muammer Albayrak, Kemal Turhan and Burçin Kurt

44 – Gerçek Veriye Ve Regresyon Analiziyle Tahmin Edilen Veriye Ait Dağılımlarının Benzerliği
Nihat Burak Zihni, Özlem Uzun, Gülay Yeginoğlu, Şahi Nur Kalkışım and Canan Ertemoğlu Öksü

45 – Classification of Breast Lesions By Using Machine Learning Techniques
Sevda Gül and Gökçen Çetinel

47 – Development of A Portable Cold Atmospheric Plasma Device For Infected Wound Management
Yusuf Hakan Usta and Utku Kürşat Ercan

48 – Detection of Epileptic Seizure From EEG Signals By Using Teager Energy And Hilbert Transform
Morteza Yadekar and Nasser Lotfivand

49 – Electrogastrography in Patients with Diabetic Gastroparesis
Abdullah Al Kafee, Sevim Eryiğit and Aydın Akan

50 -Astrositlerin Nöron Dinamiklerine Etkileri
Yasemin Erkan, Mahmut Özer and Ergin Yilmaz

51 – Bağımsız Bileşen Analizi ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak EEG Sinyallerindeki Oküler Artefaktların Otomatik Yok Edilmesi
Salim Çınar, Engin Cemal Mengüç and Nurettin Acır

52 – Effects of Inhibitory Autapse on the Weak Signal Detection of Hodgkin-Huxley Neuron
Veli Baysal, Mahmut Özer and Ergin Yılmaz

53 – Effects of Electrical Autapse on First Spike Latency of Hodgkin-Huxley Neuron
Veli Baysal, Ergin Yılmaz and Mahmut Özer

54 – Tıbbi Cihaz Geliştirilmesinde Etik Kurul İzin Süreçleri
Erdem İnanç Budak, Faruk Beytar and Osman Erogul

55 – Eklem Hipermobilite Sendromunda Gastrik Myoelektrik Aktivitenin Incelenmesi
Talar Cilacı, Aydın Akan and Abdullah Al Kafee

58 – Tooth Detection with Convolutional Neural Networks
Ayse Oktay

59 – Meme Kanseri Histopatolojik Görüntülerinin Bilgisayar Destekli Sınıflandırılması
Bekir Hakan Aksebzeci and Ömer Kayaaltı

60 – E-Survey Based Approach For Pervasive Healthcare
Muammer Albayrak and Kemal Turhan

62 – Zihinsel Aritmetik Tabanlı EEG Sinyallerinden Öznitelik Çıkartımı
Ebru Yavuz and Önder Aydemir

63 – Registration Methods of Intraoperative Ultrasound And MR Images: A Review
Mahsa Mikaeili and Hasan Şakir Bilge

64 – Mental Yüklenme ve Dinlenim Durumunda Nörobağlantısallık Analizi
Adil Deniz Duru, Taylan Hayri Balcıoğlu, Selen Güney and Dilek Göksel Duru

65 – Noninvasive Pulse Measurement and Wireless Transmission
Şerif Çakır, Sadullah Yaman, Ziya Telatar and Osman Eroğul

66 – Elektrookülografi Tabanlı Yazı Tipi ve Punto Analizi
Musa Tabkara, Fatma Latifoğlu, Kübra Ceran, Seyit Hamza Çavga, Muhammed Yaprak and Çiğdem Gülüzar Altıntop

67 – Kolonoskopi Görüntülerinde Bilineer İnterpolasyonun Tekstür Analizine Etkisi
Rukiye Nur Kaçmaz and Bülent Yılmaz

68 – Antenna And Pulsed Radio Frequency Generator Designs And The Investigation of Effects
Adnan Kaya and Dilek Kaya

69 – Design of Pulsed Electromagnetic Field Generator and Applicator and The Effect of Wound Healing
Adnan Kaya

70 – Epileptik EEG Verilerinin Grup Görgül Kip Ayrışımı Kullanılarak İncelenmesi
Özlem Karabiber Cura and Aydın Akan

71 – Antropometrik Ölçümlerle Boy Tahmini Yapan Çoklu Regresyon Modellerinin Uyum Analizi
Nihat Burak Zi̇hni̇, Özlem Uzun, Gülay Yeginoğlu, Şahi Nur Kalkışım and Canan Ertemoğlu Öksüz

72 – Ecg St Change Detection Using Zhao-Atlas-Mark Time-Frequency Distribution
İlknur Kayıkçıoğlu and Temel Kayıkçıoğlu

73 – Assessment of Optical Detection Methods for Compact Biosensors
Onur Efe and Tülay Yıldırım

74 – Segmentatıon of Retinal Capıllarıes By Usıng Clustering Based Differential Evolutıon Algorithm
Mehmet Bahadır Çetinkaya and Hakan Duran

75 – Detection of ECG Arrhythmia Using Large Choi Williams Time-Frequency Feature Set
Fulya Akdeniz and Temel Kayıkçıoğlu

76 – Assessment of Anxiety Disorder By Pupil Response
Mehmet Fatih Karakaş, Fatma Latifoğlu and Esra Demirci

77 – Jeodezik Benzerlik Ölçütlerine Dayanan Yaklaşık Spektral Öbekleme Kullanılarak Fonksiyonel Mr Sinyallerinin Analizi
Eteri Karamamed-Ogly, Aydın Akan and Ayten Kuntman

78 – Virtual Anatomic Lab
Murat Şahin and Serdar Kucuk

79 – Classification of Diabetic Retinopathy Disease From Video-Oculography (VOG) Signals With Feature Selection Based On C4.5 Decision Tree
Ceren Kaya, Okan Erkaymaz, Orhan Ayar and Mahmut Özer

80 – Fiziksel Performans Etkisinde Mental Aktivitenin Fotopletismograf İle İlişkisi
Elif Işikçi Koca and Dilek Göksel Duru

81 – Production Of Starch Nanoparticles By Electrospraying As A Delivery System For Vanillin
Zeynep Rüya Eğe, Aydin Akan, Faik Nuzhet Oktar, Cevriye Kalkandelen and Oguzhan Gunduz

82 – Emotion Recognition Classification in EEG Signals Using Multivariate Synchrosqueezing Transform
Pınar Özel, Aydın Akan and Bülent Yılmaz

83 – Emotion Elicitation Analysis in Multi-Channel EEG Signals Using Multivariate Emprical Mode Decomposition and Discrete Wavelet Transform
Pınar Özel, Aydın Akan and Bülent Yılmaz

84 – RGD Peptidin Doku İskelesiz Mikrodokunun Öncül Damarlanmasına Etkisi / The Effect Of RGD Peptide On Pre-Vascularization of Scaffold-Free Microtissue
Ziyşan Buse Yarali and Ozan Karaman

85 – Automatic Classification of Liver Veins in Ultrasound Images
Ayşe Menteşe and Hasan Şakir Bilge

86 – P300 Tabanlı Senkron ve Asenkron Beyin Bilgisayar Arayüzünün Karşılaştırılması
Eda Akman Aydin, Omer Faruk Bay and Inan Guler

87 – Kontrol Edilebilir Porozite Ve Mekanik Özelliklere Sahip Β-TCP Blok Greftlerin Geliştirilmesi/ Development Of Β-TCP Block Grafts With Tunable Porosity And Mechanical Properties
Emine Afra Demirci, Metehan Atagür and Ozan Karaman

88 – Enjekte Edilebilir Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu/ Development And Characterization of Injectable Bone Substitutes
Emine Afra Demirci, Metehan Atagur and Ozan Karaman

89 – The Effect of Cold Atmospheric Plasma To Encapsulation of L929 Fibroblast Cells in PEGDMA
Çağla Yıldırım, Utku Kürşat Ercan, Günnur Onak and Ozan Karaman

90 – Tattoo Removal Using Cold Atmospheric Plasma (CAP)
Elif Çukur and Utku Kürşat Ercan

91 – Effects of Short Term Synaptic Depression on Vibrational Resonance in Neuronal Networks
Ali Çalım, Mahmut Özer and Muhammet Uzuntarla

92 – Simulation of Parkinsonian Globus Pallidus Nuclei With Various Network Motifs
Ali Çalım, Mahmut Özer and Muhammet Uzuntarla

93 – Photoinactivation With Novel Porphyrin Derivatives: An in Vitro Study on Multi-Drug Resistance Escherichia Coli
Ayse Akbıyık, Hüseyin Taşlı, Nermin Topaloğlu, Vildan Alptüzün and Sülünay Parlar

94 – Hıfu Uygulamaları Altında Isılçiftlerin Viskoz Isıtma Etkisinin İncelenmesi
Baki Karaböce, Emel Çetin, Hüseyin Okan Durmuş and Mithat Özdingiş

95 – Doku Benzeri Fantom İçindeki Farklı Cisimlerin Görüntü Ve Akış Ölçüm Doğrulama Çalışmaları
Baki Karaböce, Emel Çetin, Mithat Özdingiş and Hüseyin Okan Durmuş

96 – Design And Realization of a Patient Bed Scale
Tuğçe Yalta and Ali Ümit Keskin

97 – Mikrodenetleyici Tabanlı Kablosuz Elektromiyografi Cihazı Tasarımı, Üretimi ve Performans Analizi
Mehmet Emin Aktan, İmran Göker, Erhan Akdoğan and Bedirhan Öztürk

98 – İşaretleme Testleri ile Dikkat Düzeylerinde Cinsiyete Bağlı Farklılıkların İncelenmesi
Aysegul Guven, Turgay Batbat, Nazan Dolu and Mahir Demir

99 – Klorin E6 İle Birlikte Uygulanan Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Uygulamasının Staphylococcus Aureus Üzerindeki Etkisi
Emel Bakay, Aziz Kolkıran and Nermin Topaloglu

100 – Robotik Rehabilitasyonda Klinik İhtiyaca Yönelik Farklılıklar
Gülşah Kinali

101 – Development of Plasma Device Integrated Electrospinning System for Biofabrication
Günnur Onak, Yusuf Hakan Usta, Yoncagül Çelik, İlayda Namlı, Utku Kürşat Ercan and Ozan Karaman

102 – Design of Electrospinning Collector for Vascular Tissue Engineering Applications
Yusuf Hakan Usta, Günnur Onak, Mohammad Ghosheh and Ozan Karaman

104 – Sitopatolojik Değerlendirme Süreçleri İçin Optimum Otomatik Odaklama Fonksiyonun Belirlenmesi
Hülya Doğan, Elif Baykal, Murat Ekinci, Mustafa Emre Ercin and Şafak Ersöz

105 – Yapay Sinir Ağları ile EKG Sinyalinde Aritmi Tespiti
Burak Ceylan and Esra Özbek

106 – Certification of Medical Device Test, Control and Calibration Service Providers
Mana Sezdi and Nazif İlker Sezdi

107 – Education Standards for Test, Control and Calibration of Medical Devices
Mana Sezdi and Nazif İlker Sezdi

109 – A Retinal Image Idetification Method Using Blood Vessel Topological Information
Zafer Yavuz and Cemal Köse

110 – Trajectory Planning of Electronically Controlled Prosthesis By Using Third-Order Polynomial
Mücahit Ege, Serdar Küçük and Kaya Memişoğlu

111 – Etanolün Adjuvan Terapi Olarak Pseudomonas Aeruginosa’nın Klorin E6 İle Fotoinaktivasyonundaki Etkisi
Melike Cagan, Aziz Kolkiran and Nermin Topaloglu

112 – Investigation of EEG Relative Power Spectral Changes in Obsesive Compulsive Disorder Patients
Aydın Akan, Mehmet Akif Özçoban and Oğuz Tan

113 – Investigation of The Effect of Luminance Level on Emotional Evaluation By P300 Waves Observed in EEG Records
Kubra Eroglu, Pinar Kurt, Temel Kayikcioglu and Onur Osman

114 – MAX30100 Spo2/Nabız Duyargasının Performans Değerlendirmesi
Kerim Bedri Saçan and Gökhan Ertaş

115 – Implementation Method İn Blind Deconvolution Based Tumor Segmentation Using Simulated PET Images
Alpaslan Koç and Albert Güveniş

116 – Tıbbi Görüntülerin HEVC Görüntü-İçi Tahmin Kodlama İle Sıkıştırılmasının İncelenmesi
Ali Akman and Serap Çekli

117 – Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan İletken Jellerin Elektriksel Karakteristikleri
Sarper Kara, Mustafa Konal, Metin Ertas and Cengiz Polat Uzunoglu

118 – Parmak Hareketlerinde En İyi Ayrıştırılabilen Parmak Çiftinin Beyin Sinyallerinden Belirlenmesi
Seniha Ketenci and Temel Kayıkçıoğlu

119 – Segmentation of Pectoral Muscle By Optimum Contour Selection Approach
Hayati Türe and Temel Kayıkçıoğlu