TIPTEKNO 2016 Bildirileri (Tiptekno 2016 Proceedings)

Cramer-Rao Alt Sınırı ile Elektrogastrogram Sinyallerinden Özbağlanım Parametrelerinin Belirlenmesi
Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu, Emre Çelikzencir, Gülten Can Sezgin ve Mustafa Alper Yurci

Aritmi Vuru Tespiti için Morfolojik Tabanlı Öznitelik Çıkarma
Merve Dogruyol Basar, Soner Kotan, Niyazi Kılıç ve Aydın Akan

Kalp Hızı Değişkenliği Frekans Alanı Ölçümleri ile Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimi
Ali Narin, Yalçın İşler ve Mahmut Özer

Solunum Sesleri Yardımıyla Uyku Apnesi Tespit Edilmesi
Bekir Doğan ve Tamer Ölmez

Sınav Öncesi ve Sınav Sonrası Öğrencilerde Elektrookülogram Sinyallerinin Analizi
Çiğdem Gülüzar Altıntop, Fatma Latifoğlu ve Mustafa Yasin Esas

Farklı Kaynaklara Entegre İşitme Testi Cihazı Tasarımı
Yalçın İşler ve Yiğit Ömer Uzun

Inverse Kinematics Solution of a New Hybrid Robot Manipulator Proposed for Medical Purposes
Serdar Küçük ve Barış Doruk Güngör

Ultrasonik Prop Kalibrasyonu için Portatif Ultrasonik Güç Ölçer
Baki Karaböce, Mithat Özdingiş, Hüseyin Okan Durmuş ve Emel Çetin

Programlanabilir Akım Kaynağı ve Sinir İletim Hızı Ölçüm Deney Düzeneği
Cengiz Tepe ve İlyas Eminoğlu

Design of Coils Driven by Pulsed Electromagnetic Field Generator and the Effect of Wound Healing in Rats
Mehmet Gümüşay, Fulya Gülbağça, Suna Sayğılı, Işıl Aydemir, Adnan Kaya ve M. İbrahim Tuğlu

Beyincik Sarkması Tip-I Hastalarında Beyincik Gri Maddesinin Fraktal Boyut Analizi
Engin Akar, Sadık Kara, Hidayet Akdemir ve Adem Kırış

Cilt Lezyonlarının YSA ile Sınıflandırılması
Uğur Fidan, İsmail Sarı ve Raziye Kübra Kumrular

Data Augmentation for Head Pose Estimation From MRI Surface
Ahmet Emin Yetkin ve Andaç Hamamcı

Assessment of Similarity Rates of Liver Images Using Geometric Transformations
Tuğba Palabaş, Onur Osman, Tuncer Ergin, Uygar Teomete, Özgür Dandin ve Nizamettin Aydın

BT Görüntülerinde Travmatik Böbreklerin Bilgisayar Destekli Belirlenmesi
Gökalp Tulum, Uygar Teomete, Tuncer Ergin, Özgür Dandin, Ferhat Cüce ve Onur Osman

Sanal Gerçeklik Tabanlı Robotik Cerrahi Benzetimi
Ahmed R.J. Almusawi, Lale Canan Dülger ve Sadettin Kapucu

Blocking of Weak Signal Propagation via Autaptic Transmission in Scale-free Neuronal Networks
Veli Baysal, Ergin Yılmaz ve Mahmut Özer

Effects of Autapse and Channel Blockage on Firing Regularity in a Biological Neuronal Network
Rukiye Uzun ve Mahmut Özer

Effects of Synaptic Heterogenity on Vibrational Resonance in Biological Neural Networks
Şükriye Nihal Ağaoğlu, Ali Çalım, Mahmut Özer ve Muhammet Uzuntarla

Automatic QT interval Measurement Based on Neural Networks
Mehmet İşcan, Cüneyt Yılmaz ve Faruk Yiğit

Measuring Electrodermal Activity To Determining Sympathetic Activity In Sportsman And Feature Extraction With Signal Processing Methods
Serhat Aladağ, Ayşegül Güven, Nazan Dolu ve Hatice Özbek

Kalp Hızı Değişkenliği Ölçümlerine Dayalı Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Fatma Uysal ve Mahmut Tokmakçı

Farklı Dikkat Tiplerinin Uyarılmış Potansiyeller İle Sınıflandırılması
Turgay Batbat, Ayşegül Güven, Nazan Dolu ve Mahir Demir

A Fully Automatic Novel Method to Determine QT Interval Based on Continuous Wavelet Transform
Abdurrahman Yilmaz, Mehmet Iscan ve Cüneyt Yilmaz

Comparison of Estimation Methods for Missing Value Imputation of Gene Expression Data
Ali Sarıkaş, Niyazi Odabaşıoğlu ve Gökmen Altay

Investigation of Diffusion and Perfusion Components in Healthy and Cancerous Liver Tissue Using Mono and Biexponential Curve Models
Hale Pınar Zengingönül, Seda Güngördü, Sabiha Yarluğkal ve Cecilia Besa Correa

Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Kas Doku İçerisinde Oluşturduğu Isı Artışının ve SAR Dağılımının Modellenmesi
L.Nurel Özdinç Polat ve Selçuk Çömlekçi

Oscillating Shear Index, Time Averaged Wall Shear Index, Relative Residence Time Analysis in 3D Structured Analytical Artery
Erke Arıbaş ve M. Serdar Çelebi

Bazal Çekirdek Devrelerinin Yığın Modeli Denklemleri ile Modellenmesi – Modeling Basal Ganglia Circuits with Mass Model Equations
Rahmi Elibol ve Neslihan Serap Şengör

Mezotelyoma Hastalığı Verilerinin Sınıflandırılmasında Genetik Algoritma ile Özellik Seçimi
Muammer Albayrak ve Ahmet Albayrak

Determination of The Physiological Effects of Diabetic Retinopathy Disease From Video-Oculography (VOG) Signals Using Discrete Wavelet Transform
Ceren Kaya, Mahmut Özer, Okan Erkaymaz ve Orhan Ayar

Bağımsız Bileşen Analizi ve Chauvenet Kriteri Kullanarak EEG Sinyallerindeki Oküler Artefaktları Otomatik Yok Etme
Salim Çınar ve Nurettin Acır

Nöromüsküler Hastalıkların Teşhisinde SVM, K-EYK ve DA Algoritma Tabanlı Sınıflandırma Bölüm-I
Hanife Küçük ve İlyas Eminoğlu

Nöromüsküler Hastalıkların Teşhisinde SVM, K-EYK ve DA Algoritma Tabanlı Sınıflandırma Bölüm-II
Hanife Küçük ve İlyas Eminoğlu

The Effect of Autoencoders over Reducing the Dimensionality of A Dermatology Data Set
Abdullah Caliskan, Hasan Badem, Alper Basturk veMehmet Emin Yuksel

Göz Hastalıkları Takip Programı
Ahmet Seçkin Bilgi, Habil Kalkan ve Alime Güneş

Personal Tracking in Hospitals by using Active RF-ID
Uğur Can İçen, Ömer Herekoğlu ve Metin Ertaş

O2 ve H2O2 Ölçümlerinde Kullanım Amaçlı Ultra-Küçük Karbon Fiber Elektrot Probların Üretimi
Mustafa Şen

Fabrication and characterization of ultamicro probes with multiple carbon fiber electrodes
Mustafa Şen

Obtaining Resting State Networks in Early Onset Schizophrenia Disease by Independent Component Analysis
Şerife Gengeç Benli, Semra İçer, Esra Özdemirci, Kazım Ziya Gümüş ve Selim Doğanay

Obsesif Kompulsif Bozukluklarda EEG Senkronizasyon Değerlerinin DestekVektör Makinaları Yöntemi ile Sınıflandırılması
Oğuz Tan, Mehmet Akif Özçoban ve Serap Aydın

Emotion Recognition via Random Forest and Galvanic Skin Response: Comparison of Time Based Feature Sets, Window Sizes and Wavelet Approaches
Değer Ayata, Yusuf Yaslan ve Mustafa Kamaşak

Familiarity Effect of Emotional Stimuli onto EEG Signals
Hasan Polat veMehmet Siraç Özerdem

Çift Başlı Ok Şeklindeki Mükemmel Soğurucuda Dielektrik Ara Katmanların Absorbans Karakteristiğine Etkileri
Aytaç Onur, Mustafa Türkmen ve Sabri Kaya

Escherichia coli‘nin Gümüş ve Bakır Yüzeylerde Tutunumunun İncelenmesi
Mehmet Çağrı Soylu, Zülal Kesmen, Fatma Betül Köşker, Esra Özbekar, Fatma Ersoy ve Rukiye Şimşek

Fabrication and Characterization of Osteon Mimetic Microtubular Scaffolds for Bone Tissue Engineering Application
Emine Afra Demirci ve Ozan Karaman

Vascular Tissue Production By Using Cell Component and Biomaterial
Dilek Sönmezer, Fatma Latifoğlu, İ. Alper İşoğlu, Ayhan Düzler, Güler Toprak, Dilek Kaan Ceylan

Kranioplasti Uygulamasında 3B Baskı ve PMMA Kalıplama Çalışması
Andaç Hamamcı, Gizem Çekigil, Büşra Duyar, Zeynep Fırat ve Uğur Türe

Kas Hareketleri ve Cinsiyetin Elektodermal Aktivite Üzerine Etkileri
Özlem Karabiber ve Yalçın İşler

Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerine Uygun Elektrot Yapısının Belirlenmesi için Jelli ve Kuru Tip Elektrotların Karşılaştırılması
Eda Karacaoğlan ve Mahmut Tokmakçı

Kanser Tedavisinde Kullanılan Ultrasoniğin Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi
Baki Karaböce, Emel Çetin, Hüseyin Okan Durmuş ve Mithat Özdingiş

Analysis of a Network of Electrically Coupled Neurons in Fractional Domain
Mahmut Ün ve Manolya Ün

Analysis of Fractional Order 2xn RLC Circuit Network by Mesh Currents Method
Mahmut Ün ve Manolya Ün

Real Time Infant Health Monitoring System For Hard Of Hearing Parents
Faruk Aktaş, Emre Kavuş ve Yunus Kavuş

Design Of A Functional Medical Device For Home Monitoring
Kadir Eker ve M. Kemal Kıymık

Protez El Simülatörü Tasarımı
Şefik Cinal, Mehmet Serdar Çelik, İsmail Şahin, Cengiz Tepe ve İlyas Eminoğlu

Çok İşlevli Protez El Deney Düzeneği Tasarımı
Mehmet Serdar Çelik, Cengiz Tepe, Hasan Baş ve İlyas Eminoğlu

Bilensülin:Zaman ve Doz Kontrollü Elektronik İnsülin Kalemi Tasarımı
Mana Sezdi ve Ahmet Bilen

Review : Tumor Detection Using Brain MR Image
Umut Arıöz and Sadiye Güçer

Comparison Of Automatic And Manuel Readings For CDMAM Phantom Images
Nedim Muzoglu, Ömer Şayli, Özcan Gündoğdu, Melike Kaya Karaaslan ve Hakan Oruç

Kızılötesi Termal Görüntüleme ile Derin Ven Trombozunun Bilgisayar Destekli Tanısı
Seydi Kacmaz, Ergun Erçelebi, Şener Cindoruk ve Suat Zengin

Kamu Özel Ortaklığı Hastaneleri İçin Tıbbi Atık Yönetim Modeli
Onur Kocak, Huseyin Kurtuldu, Ali Akpek, Arif Kocoglu ve Osman Erogul

Biyomedikal Kalibrasyon Hizmetlerinde Şehir Hastaneleri Modeli
Onur Kocak, Erdem Inanc Budak, Faruk Beytar, Busra Ozgode, Barıs Coruh, Arif Kocoglu ve Osman Eroğul

Klinik Mühendislik Birimlerinin Gelişimi ve Kamu Hastanelerindeki Yapılanmanın Değerlendirilmesi
Aytaç Onur ve Mehmet İnanç Onur

Ameliyathanelerde Temiz Oda Sınıflandırması
Mana Sezdi ve Yavuz Uzcan

Type-2 Fuzzy Inference System Design For Computer Aided Detection In Mammogram Image
Volkan Göreke, Esma Uzunhisarcıklı ve Bilge Öztoprak

New Generation Insulin Pen Design for Visually Handicapped or Blind Diabetius Mellitus Patients
Tuba Uçar, Ali Akpek ve Onur Koçak

Clustteiıng And Classificatıon Of Dermatologic Datas With Self Organization Map(Som) Method
Uğur Fİdan, Neşe Özkan veİsmail Çalikuşu

Applications on Haptic Rehabilitation
M.Erkan Kütük, L.Canan Dulger ve M.Taylan Daş

Yaşlılar İçin Tele-tıp Tabanlı Sağlık İzleme Sistemi
Ömer Yıldırım, Ramazan Özgür Doğan, İsmail Kaya veTemel Kayıkçıoğlu

Design and Analysis of an Autoclave Simulation Using MATLAB/Simulink
Betül Altınsu, Ali Akpek ve Onur Koçak

Doktor Google: İnternette Sağlık Bilgisi Kaynakları ve Sağlık Okur Yazarlığının Önemi
Havva Palacı, Onur Yarar, İhsan Kuru ve Yıldırım Gülhan

Akıllı telefonlardaki Sağlık Uygulamalarının sertifikasyon, geçerlilik, güvenilirlik ve kullanıcı açısından değerlendirilmesi
Havva Palacı, Onur Yarar, İhsan Kuru ve Yıldırım Gülhan

Medical Imaging Of Tumor Hypoxia: A Rewiew
Numan Akıncı, Kazim Ziya Gumus ve Mete Gundog

A new quality control method on X-ray radiography units for biomedical technical service applications
Ahmet Tartar ve Aydın Akan

BLOB Analizi ile Beyaz Kan Hücre Morfolojisi Tespiti
Yasin Sönmez, Hüseyin Kutlu ve Engin Avcı

Gerçek Ve Yapay Yüz İfadelerinin Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi
Derya Yaman, Harun Eralp, Kadir Gök, Ela Naz Doger, İnci Bilge, Övünç Polat ve Ömer Çolak

Nöro-Navigasyon Sistemleri ve Pasif Kullanım Problemi
Nergiz Ercil Cagiltay, Damla Topalli, Alp Ozgun Borcek, Gul Tokdemir, Hadi Hakan Maras, Gokcen Tonbul ve Elif Aydin

Simulasyon Tabanlı Cerrahi Eğitim Programları ve El Performansı
Burak Gökberk Eyüboğlu, Damla Topalli, Nergiz Ercil Cagiltay veGokcen Tonbul

Importance of Micro-Computed Tomography (Micro-CT) in health, Science and Engineering Sciences
Eyyüphan Yakıncı, Kübra Onar, Tolga Depci, Kaan Orhan ve Caner Cengiz Turan

Biyomedikal Teknik Servis Uygulamalarında X-Işını Sistemleri için Yeni Bir Radyasyon Doz Ölçüm Yaklaşımı: Bir Radyoloji Çalışması/A new Radiation Dose Measurement Approach for X-ray Units on Biomedical Technical Service Applications: A Study of Radiology
Ahmet Tartar ve Aydın Akan

Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Meme Kanseri Teşhisinin Performans Değerlendirmesi
Burcu Bektaş ve Sebahattin Babur

Fabrication of Bi-2212 Superconducting Wire and Application for Biomedical Devices
Kübra Onar, Eyyuphan Yakıncı and Tolga Depci

Synthesis of Nano Size Whitlockite Bioceramic Precursor from Sea Urchin Skeleton
Ayşegül Yücel, Kübra Onar, Caner Cengiz Turan, Tolga Depci ve Eyyüphan Yakıncı

Characterization of Whitlockite Bioceramic Precursor Prepared from Sea Urchin Skeleton by Solid State Method
Ayşegül Yücel, Kübra Onar, Caner Cengiz Turan, Tolga Depci ve Eyyüphan Yakıncı

Çok İşlevli Protez Elde Emg İşaretinin Bulanık Mantık İle Sınıflandırılması
Mehmet Serdar Çelik ve İlyas Eminoğlu

İki Durumlu Bir Beyin Bilgisayar Arayüzünde Özellik Çıkarımı ve Sınıflandırma
Fatih Altındiş ve Bülent Yılmaz

Investigation of Luminance Effect on the Emotional Assessment Using Hjorth Descriptors
Kübra Eroğlu, Pınar Kurt, Temel Kayıkçıoğlu ve Onur Osman

EEG İşaretlerinin Apne Süreci Analizinde Parametrik Olmayan GSY Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Onur Koçak, Faruk Beytar, Hikmet Fırat, Ziya Telatar ve Osman Eroğul

Classification of Human Activity by Using a Stacked Autoencoder
Hasan Badem, Abdullah Caliskan, Alper Basturk ve Mehmet Emin Yuksel

A New Clinical Engineering Approach in Central Medical Gas Systems: Industry 4.0
Onur Kocak, Huseyin Kurtuldu, Andac Tore Samiloglu ve Berna Dengiz

Microbiological Safety And Performance Criteria For Microbiological Safety Cabinets
Baha Kilic

Hemodiyaliz Sistemlerinde Dezenfeksiyon
Mana Sezdi ve İlker Benli

Hastane Bilgi Sistemlerinde Biyomedikal Modülü
Alparslan Çelik, Fuat İnce ve Seyit Çemek

Hastanelerde Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Bir Çalışma: Isparta Asker Hastanesi Örneği
Seyit Çemek, Fuat İnce ve Alparslan Çelik

Representative Wavelength Determination/Investigetion in The Near Infrared Region for Optical Measuring of The Human Blood Glucose
Mehmet Engin, Ibrahim Akkaya, Arman Jalali Pahnvar, Yavuz Öztürk ve Tülin Begüm Çetintaş

Investigation of Single Stranded DNA -Magnetic Nanoparticle Interaction by Magneto-Optical Linear Dichroism
Selma Önal Köklü, Ismail Yariçi ve Yavuz Öztürk

Estimation of Oxygen Saturation with Laser Optical Imaging Method
Arman Jalali Pahnvar, Anıl Işıkhan, İbrahim Akkaya, Yusuf Efteli, Erkan Zeki Engin ve Mehmet Engin

Chicken Embryo’s Heart Rate Measurements by Laser Imaging
Mehmet Engin

Lineer Regresyon Yöntemi İle Hormon Değerlerine Göre Menstrual Döngü Gününün Tespiti
Özlem Karabiber ve Yalçın İşler

İlaç Ve Gıda Ürünlerinde Gluten Proteini Sorgulama Mobil Uygulaması
Mehmet Salim Köseahmetoğlu veMustafa Ersel Kamaşak

Comparison of Medical Test Absorbers
İbrahim Çatalkaya ve Sedef Kent

Comprassion of the Effect of Pulsed Electromagnetic Field and Pulsed Radio Frequency Energy on Wound Healing in Rats
Mehmet Gümüşay, Fulya Gülbağça, Suna Sayğılı, Işıl Aydemir, Adnan Kaya ve M. İbrahim Tuğlu

Measurement System of Iron Overload in Thalassemia Patients
Yasin İlhan, Fatma Latifoğlu ve Selim Doğanay

Comparison between Force Sensors to Surface EMG Electrodes Used in Hand Prosthetics
Yusuf Hakan Usta, Mohammad Ghosheh ve Yalçın İşler

Quartz Crystal Microbalance (QCM) Tabanlı Sensör ile Glikoz Seviyelerinin Ölçülmesi
Evin Sahin Sadik, Hamdi Melih Saraoglu, Mehmet Ali Ebeoglu, İlke Gurol ve Fatma Emel Kocak

Empedans Spektroskopisi Analizi için MIP Tabanlı Biyosensör Geliştirilmesi
Feride Şermin Utku, Ozan Enver Özdemir ve Melahat Sevgül Bakay