TIPTEKNO 2015 Bildirileri (Tiptekno 2015 Proceedings)

Major Depresyonlu Hastaların EEG Sinyallerinin Kaotik Özniteliklerle İncelenmesi
Saime Akdemir Akar, Sadık Kara, Sümeyra Agambayev ve Vedat Bilgiç

EKG Sinyalinden Doğru Kalp Atım Hızı Algılama için Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Gürültü Giderme
Hülya Kodal Sevindir, Süleyman Çetinkaya ve Ömer Şayli

Hücre Dışı Kayıtlarda Aksiyon Potansiyellerinin “Kırpma Eşikleri” Kullanılarak Belirlenme
Murat Okatan ve Mehmet Kocatürk

Kırpma Eşikleri’nin Aksiyon Potansiyeli Sıklığına Bağımlılığı
Murat Okatan ve Mehmet Kocatürk

Beyin MR Görüntülerinden Bilgisayar Destekli Tümör Teşhisi Sistemi
Ali Ari, Nuh Alpaslan ve Davut Hanbay

Lezyon Kenarlarının Fourier Tanımlayıcıları Kullanılarak Cilt Lezyonlarının Sınıflandırılması
Enes Albay ve Mustafa Kamaşak

Sayısal Mamogram Görüntüde Bilgisayar Destekli Kitle Tespiti için Bir Bulanık Çıkarım Sistemi Tasarımı
Volkan Göreke, Esma Uzunhisarcıklı ve Bilge Öztoprak

Aktif Çevrit Modeliyle Tıbbi İmge Bölütleme: İstemci-Sunucu İletişimine Bağlı Akıllı Telefon Uygulaması
Murat Has, Ahmet Burak Kaplan ve Bekir Dizdaroğlu

Bilgisayar Destekli Otizm Terapi Sistemi Tasarımı
Akhan Akbulut

Hasta Güvenliği ve Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Cerrah Eğitim Programları
Mustafa Berker, Nergiz Çağıltay ve İlkay Işıkay

Elektroterapi Uygulamaları için Tekfaz Dikdörtgen Dalga Çıkışlı Programlanabilir bir Sinir Uyarım Cihazı
Erdal Coşkun Çam ve Gökhan Ertaş

Kişisel Sağlık Kaydı Sistemleri Kullanılabilirlik Durum Çalışması
Gonca Gökay, Yavuz Ercil, Gül Tokdemir, Nergiz Çağıltay ve Y.Evren Aykaç

Solunum Hızı Değişkenliği Sinyallerinden Apnenin Öngörülmesi için Öznitelik Belirleme
Erdem İnanç Budak, Faruk Beytar ve Osman Eroğul

Ayrık Dalgacık Tabanlı Öznitelikler İle Ses Hastalıkları Tanısı
Ömer Eskidere, Ömer Aktaş ve Cevat Ünal

Gastroözofageal Reflü Hastalığında Noninvaziv Elektrogastrogram Sinyallerinin Tanıda Kullanabilirliğinin Değerlendirilmesi
Emre Çelikzencir, Çiğdem Gülüzar Acer, Fatma Latifoğlu, Gülten Can Sezgin ve Mustafa Alper Yurci

PET Görüntülerinde Akciğer Tümörü Segmentasyonu Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Kübra Eset, Semra İçer, Seyhan Karaçavuş, Bülent Yılmaz, Ömer Kayaaltı, Oğuzhan Ayyıldız ve Eser Kaya

Çok Etiketli İmgelerin Geriçatımı için İyileştirilmiş TvMin+DART Algoritması
Ezgi Demircan-Türeyen ve Mustafa Kamaşak

Düzey Kümeleriyle Etkili Retinal Damar Bölütlemesi
Melikali Güç ve Bekir Dizdaroğlu

Akciğer Tümörlü Hastaların PET ve BT Görüntülerinin Çakıştırılıp Birleştirilmesi
Oğuzhan Ayyıldız, Bülent Yılmaz, Seyhan Karaçavuş, Ömer Kayaaltı, Semra İçer, Kübra Eset ve Eser Kaya

Yaşlılar için Yeni Bir Düşme Algılama Sistemi Tasarımı
Neslihan Özge Çiftçi ve Emre Çiftçi

Bilgisayar Kullanımında Göz Sağlığı için Göz Kırpmaya Dayalı Uyarı Sistemi
Tamerlan Nusraddinov ve Hazım Kemal Ekenel

Bilgisayar Destekli Yenidoğan Akciğer Simülatörü Tasarımı
Fatih Serdar Sayın ve Hasan Erdal

Üç Osilatörlü Kalp Sistem Modelinin Senkronizasyonu için Lider-İzleyici Denetleyici Tasarımı
Mahmut Ün ve Manolya Ün

Abdominal Travmalı Hastalarda Yeni Bir Metod ile Yarı Otomatik İntraabdominal Periorgan Hematom Hacmi Hesaplaması
Tuncer Ergin, Özgür Dandin, Onur Osman, Gökalp Tulum, Uygar Teomete ve Ferhat Cüce

Abdominal Travmalı Hastalarda Yaralanmış Dalağın Otomatik Bölütlenmesi
Özgür Dandin, Uygar Teomete, Onur Osman, Gökalp Tulum, Tuncer Ergin ve Mehmet Zafer Sabuncuoğlu

BT Görüntülerinde Travmatik Böbreklerin Bilgisayar Destekli Bölütlenmesi
Gökalp Tulum, Uygar Teomete, Tuncer Ergin, Özgür Dandin, Ferhat Cüce ve Onur Osman

Multipl Skleroz Manyetik Rezonans Görüntülerinde Aktif Kontur Modeli ile Lezyon Tespiti
Elif Işıkçı ve Dilek Göksel Duru

Yaralanmış Karaciğerin Otomatik Bölütlenmesi
Tuğba Palabas, Onur Osman, Tuncer Ergin, Uygar Teomete ve Özgür Dandin

Travmatik Dalak Yaralanmalarının Tespitinde Tele-Tıp Uygulaması
Haydar Özkan, Tuncer Ergin, Onur Osman, Özgür Dandin, Uygar Teomete ve Gökalp Tulum

Bilgisayar Erişimli Programlanabilir Şırınga Pompası ve Grafiksel Yazılım Arayüzünün Geliştirilmesi
Şermin Bilginer ve Gökhan Ertaş

MATLAB ve ARDUINO Aracılığı ile Santrifüj ve Enjeksiyon Sistemlerinin Uzaktan Kontrolü
Çağlar Çiftçioğlu, Onur Koçak ve Ali Akpek

ALS Hastaları için Kinect ile Beyin Dalgası Kontrollü Akıllı Otomasyon Sistemi
Uğur Kantekin, Uğur Aytekin, Büşra Alaybeyoğlu ve Serap Çekli

EMG Kontrollü Mobil Robot Uygulaması
Umut Mayetin, Serdar Küçük ve Ömer Şayli

Elektronik Kontrollü Diz Üstü Protez Bacağın Model Tasarımı
Mücahit Ege ve Serdar Küçük

Doku ve Organ Biyo Yazdırma Amaçlı 3B Biyo Yazıcı Tasarımı ve Geliştirilmesi
Levent Aydın, Serdar Küçük ve Halime Kenar

Basınç-Volüm Kontrollü Mekanik Ventilatörün Modellenmesi ve Simülasyonu
Fikret Yalçınkaya, Mustafa Emrah Yıldırım ve Hamza Ünsal

İnsan Bilgisayar Arabirim Uygulamaları için Taşınabilir Elektrookülogram Veri Yakalama Sistemi Tasarımı
Serkan Gürkan, Poyraz Alper Öner, Ayhan İstanbullu ve Seydi Doğan

Dikkatte Hemisferik Farklılığın Fonksiyonel Yakın Kızılötesi Spektroskopisiyle İncelenmesi
Nazan Dolu, Miray Altınkaynak, Ferhat Pektaş, Sacide Yıldız, Ayşegül Güven ve Meltem İzzetoğlu

Komşuluk Özellik Çıkarımı Yöntemiyle EKG Sinyallerinin Sınıflandırılması
Çiğdem Bakır

Omuz Üstü Mesafe Çalışma Sırasında Üst Ekstremite Kaslarının Elektromyografik Analizi
Gülşah Kınalı, Sadık Kara ve Mustafa Selman Yıldırım

Bazal Çekirdek Devrelerinde Dopaminin Doğrudan ve Dolaylı Yolaklara Etkisine İlişkin Bir Hesaplamalı Model
Rahmi Elibol ve Neslihan Serap Şengör

Elektrookülogram Sinyalleri İçin Sayısal Sinyal İşleme ve Sınıflandırma Çalışması
Poyraz Alper Öner, Serkan Gürkan, Ayhan İstanbullu ve Seydi Doğan

Yapay Sinir Ağları ile Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Sınıflandırılması
Ümran Işık, Ayşegül Güven ve Hakan Büyükoğlan

K2 ve TK4 Apareylerinin Etkinliğini Karşılaştırmak için Elektromiyografi Sinyallerinin Analizi
Abdullah Al Kafee, Mahmut Diker, Gülnaz Marsan ve Şükrü Okkesim

Farklı Dikkat Durumlarının Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisinin P100 Dalgası ile Analizi
Ayşegül Güven, Nazan Dolu, Turgay Batbat ve Mahir Demir

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Varsayılan Ağlardaki Bağlantısallığın İlgi Alanı Analizi ile İncelenmesi
Şerife Gengeç, Semra İçer, Kazım Ziya Gümüş, Sevgi Özmen, Gül Gonca Koç, Selim Doğanay ve Behice Didem Öztop

Bağırsak Seslerinin Otomatik Tespiti İçin Biyoakustik Sensör Sistemi
Ahmet Sefa Öztaş, Erdinç Türk, Ümit Deniz Uluşar, Murat Canpolat, Muhittin Yaprak, Seyfettin Kazanır, Güner Öğünç, Volkan Doğru ve Orhan Can Canagir

Hipogliseminin Algılama ve Öğrenme Süreci Üzerindeki Etkileri
Şükrü Okkesim, Gamze Çelik, Mahmut Muzaffer İlhan, Özcan Karaman ve Ertuğrul Taşan

Elektrodermal Aktivite Sinyallerinde Gürültü Giderme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Serhat Aladağ, Ayşegül Güven, Nazan Dolu ve Hatice Özbek

Kas Yorgunluğu Öncesi ve Sonrasında Reaksiyon Zamanının Değerlendirilmesi
Şükrü Okkesim ve Kezban Coşkun

Kısa Dalga Diatermi Maruziyetinin El Kavrama ve Parmak Kavrama Gücü Üzerine Etkileri
Lütfiye Nurel Özdinç Polat, Sedat Yıldız ve Selçuk Çömlekçi

Genel Anestezide Sevofluran’ın EEG Güç Spektrumu Üzerindeki Etkileri ve Anestezi Derinliğine Duyarlı Değişkenler
Cevat Ünal, Ömer Eskidere ve Mustafa Tosun

S2 Çiftleşmesinin Anlık Frekans İzlenmesi Yöntemiyle Kestiriminde Farklı Zaman-Frekans Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Soner Kotan, Nurdan Erol ve İsa Yıldırım

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Konulmuş Çocukların EEG Sinyallerinin Zaman Domeni Analizleri
Ramazan Aldemir, Mahmut Tokmakçı, Esra Demirci, Hüseyin Per ve Mehmet Canpolat

Farklı Duty-Cycle Oranlarındaki Uyaranların Durgun Durağan Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Bilgi Aktarım Hızı Üzerindeki Etkileri
Zeki Oralhan ve Mahmut Tokmakçı

Obsesif Kompülsif Bozukluğun EEG Ölçümüne Dayalı Fourier Dipol Yaklaşımı Yöntemi ile İncelenmesi
Mehmet Akif Özçoban, Serap Aydın, Sadık Kara ve Oğuz Tan

Karaciğer Tümörlerinde Difüzyon Eğrisinin 4 Matematiksel Modelleme Karşılaştırılması
Hale Pınar Zengingönül, Sabiha Yarluğkal, Seda Güngördü, Büşra Ağın ve Cecilia Besa Correa

Beyincik Sarkması Tip-I Hastalarında BOS Alanlarının Hacimsel Analizi
Engin Akar, Sadık Kara, Hidayet Akdemir ve Adem Kiriş

Medikal Verilerin Jeodezik Tabanlı Yaklaşık Spektral Öbekleme Yöntemiyle Analizi
Berna Yalçın, Kadim Taşdemir ve İsa Yıldırım

Arteriyel Pulsatil İndeks Değerlerinin Anevrizma Öngörüsünde Kullanılması
Engin Tekin ve Murat Pehlivan

DS ve FCM Tabanlı Yeni Bir Görüntü Kümeleme Algoritması
Metin Toz ve Güliz Toz

İyi Huylu Karaciğer Lezyonlarının Sınıflandırılmasında Yapay Sinir Ağı ve Aşırı Öğrenme Makinesi’nin Karşılaştırılması
Mustafa Akın ve Murat Ceylan

Tek Lif Elektromiyografisi Yoluyla Tendondan Kayıtlama ile Lif Çapı Değişkenliğinin Elektriksel Aktiviteye Etkisinin Araştırılması
İmran Göker, Necdet Tuğrul Artuğ ve Mehmet Barış Baslo

Taramalı EMG Sinyallerinin Faz Süresinin Belirlenmesi
Tuğrul Artuğ, Onur Osman, İmran Göker, Barış Baslo ve Bülent Bolat

Dokunmadan Çalışan Klinik Beyin Lazer Tomografi Cihazı Tasarımı
Hüseyin Özgür Kazancı

Beyin Lazer Tomografi Sistemi için Koordinat Belirleme Algoritması Geliştirilmesi
Hüseyin Özgür Kazancı

Kinect Kullanarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Amaçlı Oyun Tasarımı
Hüseyin Erdoğan ve Hazım Kemal Ekenel

Biyomedikal Uygulamalar için 1Hz – 1MHz Frekans Bandında Akım Uygulayabilen Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı Tasarımı
Anıl Can Güzeler ve Hamza Feza Çarlak

EOG’nin Kodlanmasına Dayanan Bilgisayar Tabanlı Gözle Yazı Yazma Sistemi
Hesna Özbek Ülkütaş ve Metin Yıldız

İpek-Fibroin-CA-P Kompozit Kemik Replasman Biyomalzemesi Geliştirilmesi
Kübra Başaran, Yağmur Sunar, Hülya Çelebioğlu ve F. Şermin Utku

Skolyoz Tedavisinde Akıllı İmplant Çubuklar
İbrahim Burak Kaplan, Akbar Akhavi, Fatma Kübra Erbay, Emre Ünal, Mesut Emre Yaman, Hilmi Volkan Demir ve Teyfik Demir

Biyomedikal Uygulamalar için Fe3O4 Nano Parçacıklarının Karakterizasyonu
Kübra Onar ve Mehmet Eyyüphan Yakıncı

Doğrusal Hareket Yapan Servikal Disk Protezinin Etkisi: Kadavra ve Sonlu Eleman Çalışmaları
Deniz Ufuk Erbulut

Kompleks Motor Hareket Eğitiminin Futbolcuların Uzun Süreli Dikkat Performansına Etkisine Yönelik Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri
Ertuğrul Ahmet Özbay, İbrahim Cansu, Seray Şenyer, Cansın Özgör, Adil Deniz Duru ve Birol Çotuk

Alzheimer ve Hafif Bilişsel Bozukluk Hastalarının fMRG Verilerinin Grup Bağımsız Bileşen Analizi
Duygu Şahin, Adil Deniz Duru, Ali Bayram, Başar Bilgiç, Tamer Demiralp ve Ahmet Ademoğlu

Caenorhabditis Elegans Sinir Sisteminde Öz-örgütlenmeli Kritiklik İzleri
Koray Çiftçi

Elit Karate Sporcularında Stroop Etkisinin Olaya İlişkin Potansiyellerle Araştırılması
Elif Sibel Atış, Canan Elif Özcan, Moataz Assem, Adil Deniz Duru ve H. Birol Çotuk

Glokom Teşhisi için Optik Koherans Tomografi Görüntülerinden Retina Sinir Lifi Katmanı Tespiti
Mehmet Erhan Şahin ve Mehmet Recep Bozkurt

Kan Pıhtılaşmasının Görüntü İşleme Yöntemiyle Haritalandırılması
Burak Onar, Mehmet İlyas Bayındır, Hatice Bilgili, Mehmet Ali Erkurt, Cengiz Yakıncı ve Mehmet Eyyüphan Yakıncı

Dirençli Kronik Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisinde Gama Knife Uygulamaları
Murat Kara, Haşim Özgür Tabakoğlu, Saime Akdemir Akar ve Vedat Bilgiç

Leptomeningeal Melanomatosis Hastalarının MR Görüntülerinin PowerLaw Dönüşüm Metodu ile İyileştirilmesi
Mehmet Gül, Sadık Kara, Abdurrahman Işıkdoğan, Yusuf Yarar ve İsmail Yıldız

Leptomeningeal Karkinomatosis Hastalarının İyileştirilmiş MR Görüntüleri ile Patoloji Sonuçlarının Kıyaslanması
Mehmet Gül, Sadık Kara, Abdurrahman Işıkdoğan ve Uğur Fırat

Çeşitli Özniteliklerle Kötü Huylu Melanom Karakterizasyonu
Hülya Yalçın

Bagging-Karar Ağacı Sınıflandırıcıları ile Pulmoner Nodüllerin Malign-Benign Sınıflandırması
Ahmet Tartar ve Aydın Akan

Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri ile Entegre Olabilen, Desentralize Otomatikleştirilmiş İlaç ve Medikal Sarf Malzeme Yönetim Sistemi: ASTORE
Esra Ekren, Emir Eken ve Kübra Boz

Ortam Dezenfeksiyonunda Hidrojen Peroksit Buharlama Tekniğinin Değerlendirilmesi
Şükrü Okkesim ve Tuğçe Manav

Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Tasarımı ve İşletimi İçin Klinik Mühendislik Yaklaşımı
Onur Koçak, Büşra Özgöde, Arif Koçoğlu ve Osman Eroğul

Fleksi Endoskoplarda Arızanın, Yeniden Kullanıma Hazırlama Süresindeki Hatalarla ve Kullanıcı Hatalarıyla İlişkilendirilmesi
Mana Sezdi ve Burcu Dinçel

Biyomedikal Hizmet Sürecinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Mana Sezdi ve Tuna Utku Vatansever

Akılcı İlaç Kullanımı ve Reçetelerde Eşdeğer İlaç Fiyat Analizi
Aslı Bahçe, Semih Utku ve Canan Eren Atay

Emosyonel Uyaranlara Karşı Oluşan Elektriksel Aktivasyonların Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
Seray Şenyer, Cansın Özgör, İbrahim Cansu, Ertuğrul Ahmet Özbay ve Adil Deniz Duru

Kompleks Motor Hareket Eğitiminin Sporculardaki Nöronel Aktivasyonlara Etkisi ve Bu Aktivasyonların Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
Cansın Özgör, Ertuğrul Ahmet Özbay, Seray Şenyer, İbrahim Cansu ve Adil Deniz Duru

Yolak Tabanlı Uzaysal İstatistik ile Talamik İnme Sonrası Anatomik Bağlantısallık Değişimlerinin İncelenmesi
Dilek Göksel Duru, Sami Yumerhodzha, Adil Deniz Duru, Serra Sencer ve Nerses Bebek

Kablosuz EEG Ölçümlerine Dayalı Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımı ve Uygulaması
Sena Ilgın ve Dilek Göksel Duru

Lüminans Düzeyinin Emosyonel Değerlendirme Üzerindeki Etkisinin EEG Kayıtlarında KZFD Yöntemi ile Belirlenmesi
Kübra Eroğlu, Pınar Kurt, Temel Kayıkçıoğlu ve Onur Osman

Fiksatörün En Yakın Noktalar Yaklaşımıyla Tekillik Denetimi
İbrahim Deniz Akçalı, Ercan Avşar, Atakan Durmaz, İsmail Sağdıç, Ahmet Aydın, Mustafa Kerem Ün, Hüseyin Mutlu, Turgay İbrikçi, Cenk Özkan ve Ömer Sunkar Biçer

Yüz Transplantasyon Hastasında Duysal İfade Gelişiminin Görüntü Temelli Analizi
Merve Bedeloğlu, Çağdaş Topçu, Ela Naz Döğer, Arzu Akgül, Refik Sever, Özlenen Özkan, Ömer Özkan, Hilmi Uysal, Övünç Polat ve Ömer Çolak

Uyarlamalı Histogram Eşitleme Yöntemi ile Neovaskülarizasyon Alanının Otomatik Belirlenmesi
Mehmet Cem Çatalbaş, Didem İşsever ve Arif Gülten

Göğüs Kanseri Teşhisinde Bir Öznitelik Seçim Analizi
İdil Işıklı Esener, Semih Ergin ve Tolga Yüksel

Ultrason Görüntülerinin İki Boyutlu Ayrık Dalgacık Dönüşümü ile Sözde Renklendirilmesi
Mehmet Zeki Konyar, Ömer Şayli ve Sarp Ertürk

Engelliler için EMG Tabanlı Kinect Destekli Bir Tekerlekli Sandalyenin Gerçek Zamanlı Kontrolü
Gürkan Küçükyıldız, Hasan Ocak, Ömer Şayli ve Suat Karakaya

Bilgisayar Tabanlı İki Kanallı Elektrookülografi Cihazı Tasarımı ve Göz Hareketlerinin Takibi
Mustafa Yasin Esas ve Fatma Latifoğlu

Hastanelerde/Evlerde Eş-Zamanlı İlaç Dağıtımı Yapan Hemşire /Hemşir Robotun Geliştirilmesi
Sakine Yalman ve Abdulsamet Haşiloğlu

Elektrokoter Uygulama Performansının Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Simülasyonu
Mehmet Murat İspi̇rli̇ ve Aysel Ersoy Yılmaz

Akıllı Giyilebilir Hasta Takip Sistemleri
Fatma Patlar Akbulut ve Aydın Akan

Mikrodenetleyici Kontrollü TENS Cihazı Tasarımı
Galip Özdemir, Ahmad Ahmad, Ziya Telatar ve Osman Eroğul

Demans Hastaları için Elektronik İlaç Kutusu Tasarımı
Semih Ahmet Cebeci, Çağlar Çiftçioğlu, Onur Koçak ve Ali Akpek

X-Işını Görüntülerinde Segmentasyon ve Kırık Tespiti için Yeni Algoritma
Sabri Bulut, Alican Özçınar ve Ali Akpek

İki Osilatörlü Kalp Modelinin Senkronizasyonu İçin Lider-İzleyici Denetleyici Tasarımı
Mahmut Ün ve Manolya Ün

Medikal İmplantlarda Biyofilm Oluşumu
Gülümser Acar Doğanlı

Görüntü Filtreleme Metotlarının Kolay Uygulanması ve Karşılaştırılmasına Yönelik MATLAB Ara Yüz Programı
Engin Akar, Sadık Kara, Hidayet Akdemir ve Adem Kiriş

Biyomedikal Sinyaller İzlemek için Bir Mobil Tabanlı Yaklaşım
Muhammed Coşkun Irmak, Sakine Yalman ve Abdülsamet Haşiloğlu

Girdap Optimizasyon Algoritması Tabanlı Destek Vektör Makineleri ile Diyabet Tespiti
Utku Köse, Gür Emre Güraksın ve Ömer Deperlioğlu

Renal Arter Dallarında Hız, Basınç ve Kayma Gerilmesi İncelemeleri
Erke Arıbaş ve M. Serdar Çelebi

Temassız EKG Ölçümü
Hüseyin Akman, Gül Fatma Türker ve Mesud Kahrıman

Hastaların Teşhisi için Nefes Analizi
İsmail Bayraklı, Hatice Akman ve Ayşenur Türkmen

Biyomedikal Araştırmalarında Sağlık Alanı ve Mühendislik Alanı Arasındaki İşbirliğinin Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Süleyman Taşgetiren, Nurgül Özmen Süzme, Neşe Özkan ve Ahmet Fatih Yuran

MRG Uyumluluk ve Güvenilirlik Risklerinin Biyomalzemeler için Değerlendirilmesi
Ö. Burak İstanbullu ve Gülşen Akdoğan

Korpus Kallozum Morfolojisindeki Farklılıkların Tanımlanmasına Şekil Grameri Tabanlı Yaklaşım
Umut Orçun Turgut ve Didem Gökçay

Yüzey Bazlı Analizle Hemisferik Asimetriye Bağlı Epileptik Odak Tayini
Ahmet Emin Yetkin, Zeynep Fırat ve Andaç Hamamcı

Beyaz Cevher Hiperintensitesinin Görsel Derecelendirmesinde Otomasyon, Standardizasyon ve Tutarlılık Çağrısı
Leonardo O. Iheme, Melek Kandemir, Z. Betül Yalçıner ve Devrim Ünay

Fibromiyalji Sendromunun NIRS Sinyalleri Kullanılarak Sınıflandırılması
Aykut Eken, Didem Gökçay, Cemre Topçu, Ayşegül Baltacı, Bora Baskak ve Murat Kara

Difuzyon Fantomu Üzerinde Bağlantılılığın En Kısa Yollar Yöntemiyle Hesaplanması
Andaç Hamamcı

Lateral Ventrikül ve Santral Sulkus Boyutlarının Elle ve Otomatik Ölçümü ve Atrofi Derecesi ile Uyumu
Gökhan Gökay ve Devrim Ünay

Karaciğer ve Akciğer de HIFU Dönüştürücüsü Tarafından Oluşturulan Isıtma Etkisinin In vitro Ortamda İncelemesi
Baki Karaböce ve Hüseyin Okan Durmuş

Elektrogastrografi ve Mide Boşaltım Testi Sonuçlarının Korelasyon Analizi
Abdullah Al Kafee, Şükrü Okkesim, İmran Yıldırım, Yusuf Kayar, Mehmet Aydın ve Ahmet Danalıoğlu

Göz Kırpma Hareketinin Algılayıcılar Yoluyla Algılanması
Metin Ayberk Fikirli, Cengiz Polat Uzunoğlu, Mukden Uğur ve İskender Alkın Solmaz

Diş Hekimliğinde Kullanılan El Aletlerinin Mikroişlemci Kontrollü Endüktif Isıtıcı ile Sterilize Edilmesi
Hasbi Apaydın ve Şükrü Kitiş

Kablosuz Vücut Alan Ağları Kullanılarak Fizyolojik Sinyallerin Servis Kalitesi Desteği ile Aktarımı
Faruk Aktaş, Celal Çeken ve Yunus Emre Erdemli

Pasif RFID Kullanarak Konum Tespitinde İnsan Vücudunun Etkisi
Uğur Can İçen, Ömer Herekoğlu, Çağlar Adalı ve Metin Ertaş

Fotodinamik Terapi Uygulanan Meme Kanserli Nude Farelerde Tedavi Etkinliğinin FT-Raman ve FT-IR Spektroskopisi ile Karakterizasyonu: Erken Dönem Sonuçlar
Tuğba Kiriş, Saadet Akbulut, Ayşenur Kiriş ve Özgür Tabakoğlu

1940 nm Diyot Lazer ile Cerrahi Kesilerin Yapıştırılması: Çekme Testi Analizi
Haşim Özgür Tabakoğlu, Fatma Sarı, Ayşen Gürkan Özer, Temel Bilici ve Adnan Kurt

Medikal Alanda Kullanılan Giyilebilir Teknolojiler: Uygulamalar, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Erkan Bostancı