TIPTEKNO 2014 Bildirileri (Tiptekno 2014 Proceedings)

Nefes Analizleri için Lazer-Temelli Biyomedikal Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi
İsmail Bayraklı ve Hatice Akman

Kenar Tabanlı Düzey Kümeleriyle Otomatik Tıbbi İmge Bölütleme
Bekir Dizdaroğlu

Spor Yapan Bireylerde Elektromiyogram Sinyallerinin Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Sınıflandırılması
Çiğdem Gülüzar Acer, Fatma Latifoğlu, Kübra Eset ve Hacer Kuduz

Kabızlık Tanısı için Elektronik Bir Sistem Tasarımı
Eren Mert ve Sadık Kara

Kenar Tabanlı Düzey Kümeleriyle Tıbbi İmge Bölütleme İçin Mobil Uygulama
Bekir Dizdaroğlu, Asiye Kengil ve Balkıza Topaloğlu

EKG Vurularının Tip-2 Bulanık Öbekleştirme Algoritması ile Öbekleştirilmesi
İpek Toker, Berat Doğan ve Sedef Kent Pınar

Eyleyicileri Kontrol Etmek için EOG Temelli bir Elektronik Devre Tasarımı
Anıl Ayvaz ve Gökhan Ertaş

Ultrasonografide iyi huylu lenf düğümlerini metastazik lenf düğümlerinden doku özellikleriyle ayırt etme
Ömer Kayaaltı, Seyhan Karaçavuş, Bülent Yılmaz, Seyfettin Ilgan, Tuğba Şengezer ve Musa Hakan Asyalı

Elektromiyogram Sinyallerinden Tekil Spektrum Analizi Kullanarak Öznitelik Çıkarımı
Çiğdem Gülüzar Acer, Fatma Latifoğlu, Kübra Eset ve Hacer Kuduz

Mekanik Tansiyon Ölçüm Aletleri için Bilgisayar Kontrollü Kalibrasyon Sistemi
Ehsan Jafaribarani, Murat Pehlivan, Somayyeh Abdijodaghieh ve Mustafa Munzuroğlu

Beyin MR Görüntülerinde Alzheimer Hastalığının Özniteliklerinin Çıkarılması
Muhammet Üsame Öziç, Yüksel Özbay ve Ahmet Hakan Ekmekçi

EEG İşaretlerinin Tıkayıcı Uyku Apnesi Anında, Öncesinde ve Sonrasında İkiz Spektrum Analizi
Necmettin Sezgin, M.Emin Tağluk ve Yılmaz Kaya

EEG İşaretlerinin k-NN ile Sınıflandırmasında Dalgacıklara İlişkin Performansların Karşılaştırılması
Ömer Türk ve Mehmet Siraç Özerdem

Ambliyopi (Göz Tembelliği) Hastalığında Optik Sinir Hacminin İncelenmesi
Sema Ökdem, Semra İçer ve Kazım Ziya Gümüş

Kablosuz Telefonları Hemşire Çağrı Sistemleri ile Bütünleştirmek
Mehmet Ünlütürk ve Coşkun Atay

Dalgacık Katsayıları ve Yapay Sinir Ağları Kullanılarak EEG İşaretlerinin Sınıflandırılması
Hasan Polat ve Mehmet Siraç Özerdem

Deri Kanseri Görüntülerinden ABCD Skoru İçin Ön İşleme Yöntemi
Abdullah Al Kafee, Mustafa Selman Yıldırım, Şükrü Okkesim, Serdar Yılmaz, Burhan Engin ve Sadık Kara

Tıbbi Cihaz Kullanıcılarının Alınan Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Bakım/Onarım Hizmet Sunumuna İlişkin Görüşleri
Dersu Taş ve Yakup Selvi

Fare EEG İşaretlerinin Daubech 5 Dalgacık Tabanlı Adaline ile Sınıflandırılması
Faruk Kürker ve Mehmet Siraç Özerdem

Leptomeningeal Metastaz Hastalarının MR Görüntülerinin Histogram Eşitleme Metodu ve Logaritmik Dönüşüm Metodu ile İyileştirilmiş
Sonuçlarının Kıyaslanması
Mehmet Gül, Sadık Kara, Abdurrahman Isıkdoğan, Yusuf Yarar ve Mehmet Olgaç

Engelliler İçin Akıllı Ev Otomasyon Sistemi
Uğur Kantekin, Uğur Aytekin, Cengiz Polat Uzunoğlu ve Serap Çekli

Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak EEG İşaretlerinde Epileptik Nöbet Tespiti
Mehmet Nergiz, Mehmet Siraç Özerdem ve Mehmet Akın

Gri Seviyeli Eş-oluşum Matrisleri Kullanılarak Sayısal Mamogram Görüntüsünden Doku Özniteliklerinin Çıkarılması ve Yapay Sinir Ağı ile Kitle Tespiti
Volkan Göreke, Esma Uzunhisarcıklı ve Ayşegül Güven

Kamu Hastanelerinde Tıbbi Cihaz Kalibrasyon Sürelerinin Hesaplanması
Mert Keser, Buğra Ayan, Ayse Akkaş Küçük ve Yücel Zengin

Yeni Bir Algoritma İle Retina Görüntülerinde Optik Disk Yerinin Tespiti
Mehmet Nergiz, Şeyhmus Arı ve Mehmet Akın

PET/BT Görüntülerinden Doku Analizi Yöntemiyle Elde Edilen Parametrelerin Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evrelemesinde Kullanılması
Seyhan Karaçavuş, Ömer Kayaaltı, Bülent Yılmaz, Semra İçer, Eser Kaya ve Oğuzhan Ayyıldız

Biyomedikal Hizmetinin Sürekliliğini Sağlamada Temel İlkeler
Tuna Utku Vatansever, D. Nihan Akkurt ve Mana Sezdi

Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Fare EEG İşaretlerinde Epileptik Nöbet Tespiti
Kerim Karadağ ve Mehmet Siraç Özerdem

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Dinlenme-Hali Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Default Mode Network Farklılıklarının İncelenmesi
Şerife Gengeç, Kazım Ziya Gümüş, Semra İçer, Sevgi Özmen, Gonca Koç, Selim Doğanay ve Didem B. Oztop

Tıbbi Görüntüleme Cihazlarında Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Seçimi
Göksel Çelik, İlker Benli, Mana Sezdi

Beyinde Anatomik ve İşlevsel Bağlantılılık Arasındaki İlişkilerin Nöral Kütle Modelleriyle Araştırılması
Koray Çiftçi

Temaslı ve temassız PPG sinyallerinin biyometrik tanımada kullanımı ve performans karşılaştırılması
Ahmet Reşit Kavsaoglu, Kemal Polat ve Mehmet Recep Bozkurt

Üç Boyutlu Yazıcıyla Ayak Bileği Ortezinin Tasarımı ve Geliştirilmesi
Levent Aydın ve Serdar Küçük

Striatal Ortaboy Dikensi Hücrelerdeki Senkronizasyonun Dopamin ile İlişkisine Dair Bir Hesaplamalı Model
Rahmi Elibol ve Neslihan Serap Şengör

Semantik Web Teknolojileri ile Güvenli Gıda Tüketimi Mobil Sistemi
Duygu Çelik, Atilla Elçi, Rıdvan Akçiçek, Esra Ekren ve Pelin Hürcan

316L Yüzeyine Sılar Yöntemiyle Hidroksiapatit Kaplanması
Tuba Çayır ve Yunus Akaltun

Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerinde Görsel Uyaranların Alfa Dalgaları Üzerindeki Etkileri
Zeki Oralhan, Mahmut Tokmakçı ve Bülent Yılmaz

Semantik Web Teknoloji Yoluyla Mobil Pediatrik Danışma ve Hasta İzleme Sistemi
Duygu Çelik, Atilla Elçi, Rıdvan Akçiçek, Esra Ekren ve Pelin Hürcan

Elektrokimyasal Yöntemle Titanyum Plakaların Alkali ve Asit Çözeltilerde Anodizasyonu
Elmas Sava, Ecem Koçak, Berna Yerli ve Feride Şermin Utku

Noktasal Süreç Olabilirlik Modelleri İle Biyomedikal İşaret İşleme
Murat Okatan

JCI’ ın Tesis Yönetimi ve Güvenliğine Bakış Açısı
Nurhan Öztürk, Buğra Ayan, Mert Keser ve Ertan Halaç

Diş hekimi koltuğunda tedavi gören hastalar için iletişimi sağlayacak bir aygıt geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi
Ehsan Jafaribarani, Murat Pehlivan, Farzaneh Hamidnia ve Somayyeh Abdijodaghieh

Türk Müziği Makamlarının Etkilerinin EEG Dalga Formları ile İncelenmesi
Serra Nur Aker ve Saime Akdemir Akar

Biyomedikal Personelinin Performans Değerlendirmesi
Tuna Utku Vatansever, Mana Sezdi

Diz eklemi kıkırdak kalınlığının titreşim analizi ile araştırılması
Somayyeh Abdijodaghieh, Murat Pehlivan, Ehsan Jafaribarani ve Farzaneh Hamidnia

Uyku EEG VE EOG Sinyallerinin Sınıflandırılmasında Zaman Ve Frekans Donemi Özelliklerinin Etkisi
Muhammed Kürşad Uçar, Kemal Polat, Mehmet Recep Bozkurt ve Cahit Bilgin

Eğimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi ve Görgül Kip Ayrışımı Tabanlı EEG Analizi
Ahmet Mert ve Aydın Akan

Uyku Apnesi Sendromu Hastalığının Nefes Analizi ile Teşhisi
Hatice Akman ve İsmail Bayraklı

Hipoglisemi Sendromunun Fotopletismografi ve Elektriksel Deri İletkenliği Sinyalleri Üzerindeki Etkisi
Şükrü Okkesim, Gamze Çelik, Mahmut Muzaffer İlhan, Ertuğrul Taşan ve Özcan Karaman

DNA Dizilimlerindeki Nükleotit Çiftlerinin Frekans Değerlerine Göre Farklı Sınıflandırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması
Bihter Daş ve İbrahim Türkoğlu

Hastane Çalışanları Üzerinde “Göz İzleme” Metoduyla Görsel Dikkatin İncelenmesi
Arman Nalçacıer ve Saime Akdemir Akar

Düşük Enerjili Darbeli Elektromagnetik Alanların Yara İyileştirmesine Etkileri
Mehmet Gümüşay ve Adnan Kaya

Tekrarlı Transkranial Manyetik Uyarım Tedavi Yöntemi Sonucunun EEG Tabanlı Tahmin Edilmesi
Serhat Özekes ve Türker Ergüzel

Majör Depresyonlu Hastalardan Alınan EEG Sinyallerinin Analizi
Sümeyra Agambayev, Saime Akdemir Akar, Sadık Kara ve Vedat Bilgiç

Futbol Hakemlerinin Maçlar Sırasında Fiziksel Aktivite ve Kalp Ritmi Analizi
Cengiz Kürkçü ve Ümit Deniz Uluşar

Pulmoner Emboli Veri Setinde Özellik İndirgeme
Haydar Özkan, Gökalp Tulum, Onur Osman ve Sinan Şahin

Diyabet Hastalığının Teşhisinde Etkili Özniteliklerin Seçimi ve Sınıflandırılması
Serkan Tüzün, Abdurrahim Akgündoğdu ve Niyazi Kılıç

Video Kamera ile Nabız Ölçümünde Yeni Bir Yaklaşım
Serdar Alptekin Ürer ve Metin Yıldız

Ultrasonografi Görüntülerinden Amniyon Sıvısı Miktarı Değerlendirmede Görüntü Segmentasyonu Algoritması Uygulaması
Mihrimah Özmen, Semra İçer ve Emel Kızılkaya Aydoğan

Bir Eksenel Akışlı Sol Ventrikül Destek Pompasının (SVDP) Fiziki Performans Testleri İçin Platform Tasarımı
İbrahim Aka, Sina Dadgar ve Kamuran Kadıpaşaoğlu

Meme Kanseri Oluşturulmuş Nude Farelerde Fotodinamik Tedavinin Etkinliğinin Fourier Transform Infrared Spektroskopi ile Araştırılması
Saadet Akbulut, Ayşenur Kiriş, Tuğba Kiriş, Haşim Özgür Tabakoğlu and Mahmut Müslümanoğlu

Kardiyotokogram Verilerinin Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması
Serhat Aladağ ve Ayşegül Güven

Beyincik Sarkmasında Beyincik yapısal Analizleri için kullanıcı arayüzü oluşturulması
Engin Akar ve Sadık Kara

ICG Tabanlı FDT’nin in vivo Etkisinin Araştırılması
Ayşenur Kiriş, Tuğba Kiriş, Saadet Akbulut, Haşim Özgür Tabakoğlu, Zuhal Gücin and Mahmut Müslümanoğlu

Bölge Tabanlı Düzey Kümeleriyle Tıbbi İmge Bölütleme
Bekir Dizdaroğlu

Durumsal Farkındalık Üzerine Mobil Bilişsel Test Yazılım Uygulamasının Geliştirilmesi
Gökhan Zorluoğlu, Mustafa Kamaşak, Leyla Tavacıoğlu ve Pınar Özüm Özanar

Göze uygulanan kesikli ışığın sürekli ışık olarak algılanma eşiğinin ölçülmesi için bir yöntem geliştirilmesi ve tanısal değerinin araştırılması
Farzaneh Hamidnia, Murat Pehlivan, Somayyeh Abdijodaghieh ve Ehsan Jafaribarani

Mamografi İmgelerimdeki Kitle
Tespiti ve Normal-İyi-Kötü Huylu Ayırımı
Nuh Alpaslan, Buket Öztürk, Davut Hanbay ve Murat Toptaş

Elektrokardiyogram Sinyalinden EDR Sinyalinin Elde Edilmesi İçin Yeni Bir Yöntem
Serkan Uslu, Tunca Nüzket ve Süleyman Bilgin

Biyomedikal Uygulamaları için Nesnelerin İnterneti Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Sistemi
Faruk Aktaş, Celal Çeken ve Yunus Emre Erdemli

Prostat Kanser Hastalarında çoklu b faktör kullanarak ADC hesaplaması ; ilk sonuçlar/ADC computations in prostate cancer MR images using multiple b-factors ; preliminary results
Hale Pınar Zengingönül, Müge Öztürk, Metin Vural ve Gökhan Ertaş

EMG Sinyallerinde Kas Yorgunluğunun YSA ile Sınıflandırılması
Güzin Özmen, Yüksel Özbay ve Ahmet Hakan Ekmekçi

Kalp Sinyallerinin İletiminde Kullanılan Kablosuz İletişim Teknolojilerin Değerlendirilmesi
Gül Fatma Türker

Bir Eksenel Akışlı Sol Ventrikül Destek Pompasının (SVDP) Parçacık Hızı Görüntüleme (PHG) Tekniğiyle Performans Testleri
Sina Dadgar, İbrahim Aka ve Sarper Ozharar

Doppler İşaretlerinin Dalgacık Dönüşümü ve Fraktal Boyut Kullanarak Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması
Esra Mutluay, Suat Toraman ve İbrahim Türkoğlu

Evde Sağlıkta ZigBee Teknolojisine Dayalı Kablosuz Vücut Sıcaklığı ve Kalp Atım Oranı Takibi
Anday Duru ve Gökhan Ertaş

Bulanık C-Ortalamaları Sınıflandırması ile Akciğer HRCT Görüntülerininin Segmentasyonu
Emine Doğanay, Sadık Kara, Hatice Kutbay Özçelik ve Levent Kart

Wii Oyun Konsolunun Tremor Karakteristiğindeki Etkisi
Şükrü Okkesim, Esra Özbek, Halil İbrahim Çakar, Sadık Kara, Gülsen Babacan Yıldız, Aylin Rezvani, Yıldız Akbal, Eren Gür ve Burcu Gökşen

İnme Sonrası Üst Ekstremite Motor Fonksiyonunun Kinematik Analizi
Ali Öztürk, Ahmet Tartar ve Burcu Ersöz Hüseyinsinioğlu

2B Seyrek Tomografik Görüntülemede Yerel Olmayan Ortalama ile Görüntü İyileştirilmesi
Metin Ertaş, İsa Yıldırım, Mustafa Kamaşak ve Aydın Akan

Uyku Süresi ve Dikkat Arasındaki İlişkinin P100 Dalgasıyla Değerlendirilmesi
Seval Torun, Özlem Karabiber, Miray Altınkaynak, Ayşegül Güven ve Nazan Dolu

Sürekli Vücut Sıcaklığı Ölçümü İçin Biyotelemetri Cihaz Tasarımı
Ahmet Mert, Ömer Seçgin ve Aydın Akan

Polisomnografi Sinyallerinin İşlenmesi ile Uyku Apnesinin Otomatik Teşhisi
Gözde Karamustafaoğlu, Aydın Akan ve Esra Saatçi