Amaç:

Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği olarak 2010 yılından itibaren, Biyomedikal Teknolojiler alanında çalışan araştırmacı, cihaz kullanıcısı, üreticisi,  yönetici ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek, Biyomedikal Mühendisliği  ve Klinik Mühendisliği alanlarındaki  bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve  sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi  amacıyla  TIP TEKNOLOJİLERİ KONGRE’lerini (TIPTEKNO) her yıl gerçekleştirmekteyiz.

Derneğimizin mesleki ve akademik faaliyetleri kapsamında TIPTEKNO Kongresinin  araştırma alanlarını kapsayan Elektronik bir derginin yayın hayatına başlamasına karar 
verildi. 

Bilimsel araştırma eserlerinin yayınlanacağı, Ulusal, Hakemli  “Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Dergisi”nin, başlangıçta yılda iki sayı olmak üzere yayınlanması hedeflenmektedir. 

Ülkemizdeki Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği konularında çalışmalar yapan  araştırmacıları, Dergiye makale göndererek katkılarını bekliyoruz.  

Kapsam:

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

E-posta:

[email protected]