Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem Modelleme
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

 


 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
ÖZEL OTURUMLAR

"Nanoteknoloji ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulamaları"
Prof. Dr. M. Eyüphan YAKINCI 
İnönü Üniversitesi

"Medikal Görüntüleme: Kanser ve Radiomics"
Yrd.Doç.Dr. Hale Pınar ZENGİNGÖNÜL
Namık Kemal Üniversitesi

“Spor Bilimlerinde Biyomedikal Muhendisliği Uygulamalari”
Yrd.Doç.Dr. Ömer ŞAYLİ
Kocaeli Üniversitesi

"Biyomedikal Optik, Lazerler ve Lazer-Doku Etkileşimleri"
Yrd.Doç.Dr. Özgür Haşim TABAKOĞLU
Fatih Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Nermin TOPALOĞLU AVŞAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi