Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem Modelleme
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

 


 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
KURULLAR
Düzenleme Kurulu

Aydın AKAN
Mana SEZDİ
Metin ERTAŞ

 
 
Teknik Program Kurulu*
Mazhar Adli University of Virginia
Aydın Akan İstanbul Üniversitesi
Abdurrahim Akgundoğdu İstanbul Üniversitesi
Nizamettin Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Ulaş Bağcı University of Central Florida
Bharat Biswal New Jersey Institute of Technology
Serap Cekli Maltepe Üniversitesi
Luis F. Chaparro

University of Pittsburgh

Koray Çiftçi Namık Kemal Üniversitesi
Kutluyıl Doğançay University of South Australia 
Ayman El-Baz University of Louisville
Mohammed El Hassouni

Mohammed V University in Rabat, Morocco

Aysel Ersoy İstanbul Üniversitesi
Metin Ertaş İstanbul Üniversitesi
Gökhan Ertaş Yeditepe Üniversitesi
Osman Eroğul TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İmran Göker Arel Üniversitesi
Guray Gürkan Kültür Üniversitesi
Aysegul Güven Erciyes Üniversitesi
Semra İçer Erciyes Üniversitesi
Mustafa Kamaşak İstanbul Teknik Üniversitesi
İrfan Karagöz Gazi Üniversitesi
Ayten Kuntman İstanbul Üniversitesi
Cem Kuşcu University of Virginia
Fatma Latifoğlu Erciyes Üniversitesi
Ahmet Mert Bursa Teknik Üniversitesi
Michael Miga Vanderbilt University
Onur Osman Arel Üniversitesi
Siraç Özerdem Dicle Üniversitesi
Cengizhan Öztürk Boğaziçi Üniversitesi
Kemal Polat Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Esra Saatçı Kültür Üniversitesi
Yeşim Serinagaoğlu Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mana Sezdi İstanbul Üniversitesi
Mingui Sun University of Pittsburgh
Mesut Şahin New Jersey Institute of Technology
Mahmut Tokmakçı Erciyes Üniversitesi
Sermin Utku Yeditepe Üniversitesi
Eyüphan Yakıncı İnönü Üniversitesi
İsa Yıldırım Abdullah Gül Üniversitesi
Tulay Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi
Bülent Yılmaz Abdullah Gül Üniversitesi
Abdelhak Zoubir Technische Universitat Darmstadt 
*İsimler alfabetik olarak soyadlarına göre sıralanmıştır.