Conference Themes

Biomedical Engineering

• Biomedical Signal and Image Processing
• Biostatistics
• Biomaterials
• Medical Imaging Systems
• Biomedical Optics
• Biomechanics
• Biosensors
• Medical Devise Design
• Nuclear Medicine
• Computer-aided biomedical system modeling
• Other topics, etc.

Clinical Engineering

• Device Safety
• Inventory management
• Effective usage of technology
• Usage of safety technology
• Patient Safety
• Hospital Automation Systems
• Hospital Licensing
• Advanced Health Services
• User Safety
• Medical Calibration Measurements
• Periodic Maintenance
• Rehabilitation Engineering
• Risk Management
• Procurement of services in health
• Quality and accreditation in health
• Quality standards in Sterilization and Disinfection
• Diagnosis and Treatment Systems
• Medical Informatics and Communication
• Other topics, etc.

 


 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
TRAINING PROGRAM

TIPTEKNO'16 katılımcısı öğrenciler için, belirlenecek güncel konularda eğitim programları düzenlenecektir. Öğrenciler Kongre programı  öncesinde yapılacak bu eğitimlere herhangi bir ek ücret ödemeden
kayıt olabileceklerdir. 

Eğitim: 
Bilim-Akademisyenlik-Sanayi işbirliği ve Proje hazırlama

Prof. Dr. Sadık KARA
1959 da Kayseri’de doğdu. Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş., Birlik Mensucat Tekstil Fabrikası ve 2. AnaBakım Merkez Komutanlığı gibi kurumlarda 12 yıllık hizmetten sonra Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde göreve başladı. 2000 yılında Biyo-Elektronik bilim dalında Doçentlik ve 2006’da Profesörlük unvanını aldı.
Biyomedikal sinyal/görüntü işleme, Biyomedikal enstrümantasyon, Nöropsikiyatrik ölçme ve değerlendirmeler gibi konular, mesleki ilgi alanları içerisinde bulunmakta olup biyomedikal mühendisliği kapsamında TÜBİTAK, DPT, AB ve üniversite gibi kurumlardan şuana kadar 18 proje tamamlamış olup, şu ana kadar 300’ü aşkın uluslararası ve ulusal bilimsel yayınları ve kitapları bulunmaktadır.
Dr. Kara Recent Patents on Engineering, International Journal of Biomedical Engineering ve Consumer Health Informatics gibi dergilerde Editorial Board’ta yer almakla birlikte, TÜBİTAK’ın Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinde 2009 - 2014 tarihleri arasında Baş Editör olarak görev yapmış olup, Şubat 2008 den itibaren Fatih Üniversitesinde Biyomedikal Mühendislik Enstitüsü ve Konservatuar Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.
Ayrıca 1970 yılından beri sanatla da ilgilenen Dr. Kara bugüne kadar yurtiçi ve yurt dışı çeşitli üniversite ve kurumlarda sanat ve musiki ile ilgili konferans, resital ve konserler vermiş olup, uluslararası ve ulusal bazı dergilerde yayımlanmış sanatla ilgili makaleleri mevcuttur.

Eğitimin İçeriği:
Eğitim iki bölümden oluşacaktır.
Birinci bölümde akademik (tezlerin) projelerin sanayiye nasıl taşınabileceği üzerinde ülkemizdeki ve dünyadaki örnekleri (Slikon vadisi) ile durulacaktır. 
İkinci bölümde proje hazırlama ve yazma üzerinde durulacaktır. 

 
Eğitim: 
Gen Ağları

Doç. Dr. Gökmen ALTAY
Doç.Dr. Gökmen Altay, biyoinformatik, biyoistatistik, veri analizi konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Özellikle gen ağları tahminleri konusunda birçok uluslararası makalesi vardır. Cambridge Üniversitesi, Queen’s University Belfast ve Stanford Üniversitelerinde post-doktora yapmıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır (http://akademik.bahcesehir.edu.tr/altay). Kurucusu olduğu Biyodata Teknolojişirketinde (www.biyodata.com) biyoinformatik, biyoistatistik ve veri analizi/madenciliği odaklı ürün ve hizmetler geliştirmektedir. Şirketinde geliştirdiği algoritma ve programlarla moleküler biyologlara genomik verilerinden biyobelirteç ve gen ilaç hedefleri tahmin etme konusunda uzman çözümler sunmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
Bu eğitimde kanserli ve normal mikrodizin gen ifade (microarray gene expression) veri kümesi üzerinden bazı standart analizler (kalite kontrol, farksal gen ifade, sınıflandırma ve yolak analizleri) ve ayrıca gen ağları kestirimi uygulamaları R ve David programları kullanılarak sunulacaktır.

 
Eğitim: 
Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları

Prof.Dr. Tülay Yıldırım
Prof. Dr. Tülay Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü’nden 1990’da lisans, 1992’de yüksek lisans ve 1997’de İngiltere Liverpool Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü’nden doktora derecesi almıştır. Kısa bir süre özel bir şirkette Ar-Ge mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1991’de Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 1997’de aynı üniversitede Yardımcı Doçent, 2000 yılında Doçent ve 2006 yılında da Profesör olmuş ve Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Bilimsel çalışmaları, elektronik devre tasarımı, akıllı sistemler, biyometri, biyomedikal ve yapay zeka konularında yoğunlaşmıştır. Çeşitli projelerde yönetici, araştırmacı veya danışman olarak yer alan Prof. Dr. Tülay Yıldırım’ın 40’ın üzerinde doktora ve yüksek lisans tezi yürütücülüğü, 200’e yakın uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır.
Kendi alanında çok sayıda bilimsel etkinliğin düzenleme, danışma ve değerlendirme kurullarında yer almış ve 2004 yılından bu yana akıllı sistemlerle ilgili ASYU-INISTA sempozyum zincirinin başkanlığını yapmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar Danışmanlık ve Test Merkezi'nin yöneticisidir.

Eğitimin İçeriği:
Yapay zeka nedir, medikal karar destek sistemleri, teşhis ve tedavide yapay zeka uygulamaları gibi güncel konular eğitimde detaylı şekilde ele alınacaktır.