Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem Modelleme
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

 


 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
DAVETLİ KONUŞMACILAR
 

Yrd.Doç.Dr. Utku Kürşad ERCAN (İzmir KAtip Çelebi Üniv. Biyomedikal Müh. Böl.)
Konuşma başlığı: "Tıbbi Plazmalar: Atmosferik Soğuk Plazmaların Biyomedikal Uygulamaları"
Konuşma Özeti:
Plazma ilk defa 1900’ lü yılların başında Langmuir tarafından, maddenin dördüncü hali olarak tanımlanmıştır. Plazma; iyonize gaz, yüklü parçacıklar, serbest elektronlar, elektriksel olarak uyarılmış parçacıklar ve UV fotonlarından oluşur ve evrenin %99’ undan fazlasının oluşturur.

Plazma, gaz sıcaklığına bağlı olarak soğuk ve sıcak plazmalar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Sıcak plazmalarda, gaz sıcaklığı, serbest elektronların sıcaklığına eşittir ve binlerce Kelvin dereceye ulaşabilir. Tersine, soğuk plazmalarda, elektronların sıcaklığı binlerce dereceye ulaşırken, gaz sıcaklığı yükselmez ve çevre sıcaklığı seviyesinde kalır. Bu bakımdan soğuk plazmalar, sıcaklığa duyarlı malzemeler üzerinde kullanılabilir.
Plazma oluşumu  sırasında biyolojik olarak aktif, hidrojen peroksit, hidroksil radikali, ozon, süperoksit, singlet oksijen gibi reaktif oksijen türleri ve nitrik oksit, nitrit, nitrat, peroksinitrit gibi reaktif nitrojen türleri üretilir.

Tıbbi plazmalar alanı, mühendislik, fizik, kimya ve yaşam bilimlerini kullanan, multi disipliner, yeni terapotik yöntemler sunan yeni bir bilim dalıdır. Uzun sürelerdir sıcak plazma ve plazma jetleri cerrahide, kesme, koterizasyon ve ablasyon amaçlı kullanılmaktadır. Soğuk plazmaların hassas yüzeylerde kullanılabilirliği, sıcak plazmalar yanında soğuk plazmaların da pek çok biyolojik uygulamalarının yolunu açmıştır ve şu anda hali hazırda tıbbi plazmalar alanındaki çalışmalar tüm dünyada hızla ilerlemekte ve klinik kullanıma girmeye aday durumdadır. Plazmaların en sık çalışılan biyomedikal uygulaması dezenfeksiyon olup, bakteri, mantar, virüs, prion, spor inaktivasyonu değişik plazma uygulama yöntemleriyle sağlanabilmektedir ve ayrıca plazma ile muamele edilen  farklı materyaller de antimikrobiyal özellik kazanbilmektedir. Bunun yanında soğuk plazmaların, koagülasyon, yara iyileşmesi, diş beyazlatma, implant-kemik entegrasyonunun artırılması, estetik amaçlı kullanımı, anjiyogenesis, kanser terapisi, transfeksiyon uygulamaları da hızla gelişmekte ve pek çok klinik bilim dalının ilgisini çekmektedir.