Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem Modelleme
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

 


 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
 

TRANSFERLER

27 Ekim 2016 29 Ekim 2016
Havalimanı – Otel
10:00
11:00
12:00
Otel – Havalimanı
13:00
14:00
15:00
 
Gaziantep Bölgesinde yaşanan terör olayları ve son gelişmeler sonucunda, katılımcıların bu konudaki ankete verdikleri cevaplar doğrultusunda
TIPTEKNO 2016 Kongremiz 27-29 Ekim 2016 tarihlerinde
IC Hotel Santai Family Resort Antalya 'da gerçekleştirilecektir.
 
 

"Kongrede sunulan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler,
genişletilmiş makale olarak
ULAKBİM tarafından taranmakta olan Istanbul Üniversitesi
-Journal of Electrical & Electronics
Engineering dergisinde yayınlanmak üzere sunulacaktır."

 
   

TIPTEKNO 2016, IEEE Türkiye EMB Kolu desteği ile düzenlenecektir. Kongre kapsamında en az 2 hakemin değerlendirmesi sonucu kabul edilecek ve sunulacak bildiriler, IEEE tarafından indekslenecek ve IEEE Xplore 'da yayınlanacaktır.
 

TIPTEKNO 2016 Öğrenci Katılım Desteği


TIPTEKNO 2016 kapsamında bildirisi sunuma kabul edilen belirli sayıda lisansüstü öğrenciye 
kongre katılım desteği verilecektir. Desteklenecek öğrenci sayısı ve desteğin miktarı kongre
bütçesi oluştuğunda, bütçe imkanları dahilinde belirlenerek ilan edilecektir. 

 
BİLDİRİ ÇAĞRISI

Tıp Teknolojileri Kongresi, TIPTEKNO’16, IEEE Türkiye EMB Kolu ve TÜBİTAK'ın desteği ile,  Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (www.biyoklinikder.org ) tarafından, 27-29 Ekim 2016 tarihleri arasında IC Hotel Santai, Belek, Antalya'da  Uluslararası Katılımlı olarak düzenlenecektir.

Kongremizde tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu  temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki  bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi  hedeflenmektedir.

Önceki senelerde büyük başarı ile gerçekleştirilen TIPTEKNO kongrelerinde olduğu gibi, bu kongremizde de tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki  güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlenecek, alanlarında yetkin bilim adamları tarafından davetli konuşmalar yanında, eğitim seminerleri verilecek ve özgün bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Ayrıca, tıbbi cihaz sektörümüzün önde gelen üretici ve dağıtıcılarının standları ve önemli güncel  gelişmeler üzerine yaptıkları uydu sempozyum sunumları da kongremize renk katacaktır.

Kongrenin kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve böylece benzer ilgi alanlarına  sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Özel oturum önerileri 4 Nisan 2016 tarihine kadar info@tiptekno2016.org  adresine iletilebilir.

Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, TIPTEKNO’16 web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyebilirler:: http://www.tiptekno2016.org/ 

Teknik Program Komite üyesi ve konusunda uzman olan, en az iki hakem tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiriler, kongre kitabında ve IEEE Xplore veri  tabanında yayınlanacaktır.

Ayrıca, kongrede sunulan ve Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler, genişletilmiş makale olarak
ULAKBİM tarafından taranmakta olan Istanbul Üniversitesi -Journal of Electrical & Electronics
Engineering dergisinde yayınlanmak üzere sunulacaktır.            

TIPTEKNO’16 Kongresine vereceğiniz bilimsel katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler ederiz.

TIPTEKNO’16 Kongresi Düzenleme Kurulu
 

Önemli Tarihler
Özel Oturum ve Panel Önerilerinin Alınması 4 Nisan 2016
Bildirilerin Gönderilmesi 29 Temmuz 2016
Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması 12 Ağustos 2016
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi 26 Ağustos 2016
Kongre 22-25 Eylül 2016