Özel Oturumlar

"Motor Ünite'nin Biyoelektriksel Faaliyeti"
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi


"Klinik Mühendislik Hizmetlerinde Gelinen Nokta ve Gelecek Dönem Faaliyet Planı"

Serhat ALADAĞ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Klinik Mühendisliği Yönetim Birimi


"Beyinde Anatomik ve Fonksiyonel Bağlantısallık Kestirimi"

Yrd.Doç.Dr. Adil Deniz Duru
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı


"Radyolojik Görüntüler için Bilgisayar Destekli Tespit Sistemlerinin Geliştirilmesi"

Doç. Dr. Onur Osman
İstanbul Arel Üniversitesi


Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem Modelleme
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

 


BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
 
DESTEKLEYEN KURULUŞ
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
KURULLAR
Düzenleme Kurulu

Aydın AKAN
Mana SEZDİ
Niyazi ODABAŞIOĞLU
Mustafa KAMAŞAK
Metin ERTAŞ

 
 
Teknik Program Kurulu*
Aydın Akan İstanbul Üniversitesi
Saime Akar Fatih Üniversitesi
Abdurrahim Akgundoğdu İstanbul Üniversitesi
Musa Hakan Asyali Yıldız Teknik Üniversitesi
Nizamettin Aydın Yıldız Teknik Üniversitesi
Süleyman Bilgin Akdeniz Üniversitesi
Yalçın Cekiç Bahçeşehir Üniversitesi
Serap Cekli Maltepe Ünv
Koray Çiftçi Namık Kemal Üniversitesi
Kutluyıl Doğançay

University of South Australia 

Aysel Ersoy İstanbul Üniversitesi
Metin Ertaş İstanbul Üniversitesi
Gökhan Ertaş Yeditepe Üniversitesi
Osman Eroğul

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Murat Gezer İstanbul Üniversitesi
İmran Göker Arel Üniversitesi
Guray Gürkan Kültür Üniversitesi
Aysegul Güven Erciyes Üniversitesi
Semra İçer Erciyes Üniversitesi
Cevriye Kalkandelen İstanbul Üniversitesi
Mustafa Kamaşak İstanbul Teknik Üniversitesi
Sadık Kara Fatih Üniversitesi
İrfan Karagöz Gazi Üniversitesi
Niyazi Kılıç İstanbul Üniversitesi
Ayten Kuntman İstanbul Üniversitesi
Fatma Latifoğlu Erciyes Üniversitesi
Ahmet Mert Piri Reis Üniversitesi
Niyazi Odabaşıoğlu İstanbul Üniversitesi
Şükrü Okkesim Fatih Üniversitesi
Onur Osman Arel Üniversitesi
Siraç Özerdem Dicle Üniversitesi
Cengizhan Öztürk

Boğaziçi Üniversitesi

Mahmut Öztürk İstanbul Üniversitesi
Kemal Polat Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Esra Saatçı Kültür Üniversitesi
Yeşim Serinagaoğlu Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mana Sezdi İstanbul Üniversitesi
Ozgur Tabakoğlu Fatih Üniversitesi
Ahmet Tartar İstanbul Üniversitesi
Mahmut Tokmakçı Erciyes Üniversitesi
Sermin Utku Yeditepe Üniversitesi
Cengiz Polat Uzunoğlu İstanbul Üniversitesi
Tulay Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi
Bülent Yılmaz Abdullah Gül Üniversitesi
Abdelhak Zoubir

Technische Universitat Darmstadt 

*İsimler alfabetik olarak soyadlarına göre sıralanmıştır.