Özel Oturumlar

"Motor Ünite'nin Biyoelektriksel Faaliyeti"
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi


"Klinik Mühendislik Hizmetlerinde Gelinen Nokta ve Gelecek Dönem Faaliyet Planı"

Serhat ALADAĞ
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Klinik Mühendisliği Yönetim Birimi


"Beyinde Anatomik ve Fonksiyonel Bağlantısallık Kestirimi"

Yrd.Doç.Dr. Adil Deniz Duru
Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı


"Radyolojik Görüntüler için Bilgisayar Destekli Tespit Sistemlerinin Geliştirilmesi"

Doç. Dr. Onur Osman
İstanbul Arel Üniversitesi


Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
• Biyoistatistik
• Biyomalzemeler
• Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
• Biyomedikal Optik
• Biyomekanik
• Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
• Nükleer Tıp
• Bilgisayar Destekli Biyomedikal Sistem Modelleme
• Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular

 


BİLDİRİ ÇAĞRISI
 
 
DESTEKLEYEN KURULUŞ
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Program
Kos Gezisi - 18 Ekim 2015
*1 Gece Konaklamalı olarak planlanan Kos Tur’u; feribot seferlerin Ekim ayında öğle saatinde olmaması sebebiyle Günübirlik olarak değiştirilmiştir.
Detaylı gezi programı ve kayıt için tıklayınız.

 

   

TIPTEKNO 2015, IEEE Türkiye EMB Kolu desteği ile düzenlenecektir. Kongre kapsamında en az 2 hakemin değerlendirmesi sonucu kabul edilecek ve sunulacak bildiriler, IEEE tarafından indekslenecek ve IEEE Xplore 'da yayınlanacaktır.

 

Kongrede, ülkemiz araştırmacıları tarafından geliştirilen tıbbi cihazların (prototip veya son ürün)
sergilenmesi
planlanmaktadır.
Bu amaçla, kongre merkezinde gerekli düzenlemeler (masa vb.) yapılacaktır.
Ürününü sergilemek isteyen araştırmacıların  alen.demirel@brosgroup.net  
adresine bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

TÜBİTAK Yurtiçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Programı kapsamında 35 yaş altı araştırmacılara
yol, konklama ve kongre kayıt ücreti olarak 750TL'ye kadar kısmi destek sağlamaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için Tübitak'ın ilgi web sayfası linki aşağıdadır.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinliklere-katilma-destekleri/icerik-2224-b-yurt-ici-bilimsel-etkinliklere-katilim-destegi

 
 
 
 
BİLDİRİ ÇAĞRISI

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’15, IEEE Türkiye EMB Kolunun desteği ile, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (www.biyoklinikder.org ) tarafından, 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Vogue Hotel Bodrum, Torba Mevkii, Bodrum, Muğla’da düzenlenecektir.

Kongremizde tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu  temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki  bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi  hedeflenmektedir.

Önceki senelerde büyük başarı ile gerçekleştirilen TIPTEKNO kongrelerinde olduğu gibi, bu kongremizde de tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki  güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlenecek, alanlarında yetkin bilim adamları tarafından davetli konuşmalar yanında, eğitim seminerleri verilecek ve özgün bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Ayrıca, tıbbi cihaz sektörümüzün önde gelen üretici ve dağıtıcılarının standları ve önemli güncel  gelişmeler üzerine yaptıkları uydu sempozyum sunumları da kongremize renk katacaktır.

Kongrenin kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve böylece benzer ilgi alanlarına  sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Özel oturum önerileri 30 Nisan 2015 tarihine kadar info@tiptekno2015.org  adresine iletilebilir.

Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, TIPTEKNO’15 web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyebilirler: http://www.tiptekno2015.org/ 

TIPTEKNO’15 Kongresine vereceğiniz bilimsel katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkürler ederiz.

TIPTEKNO’15 Kongresi Düzenleme Kurulu
 
 
 

Önemli Tarihler
Özel Oturum ve Panel Önerilerinin Alınması 30 Nisan 2015
Bildirilerin Gönderilmesi 15 Ağustos 2015 31 Ağustos 2015
Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması 15 Eylül 2015
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi 30 Eylül 2015
Kongre 15-18 Ekim 2015