Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular


SPONSORLAR
 
 
 
 
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
 
BİLİMSEL PROGRAM

1. Gün / 31 EKİM 2013

13.30-13.40     AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Aydın AKAN (Kongre Başkanı)
13.40-14.10    DAVETLİ KONUŞMACI
Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU (Bağcılar Eğitim Araştırma Hast. Yöneticisi)
14.10-14.30    Biyomedikal Mühendisliği Eğitimi Veren Kurumların Kısa Tanıtım Konuşmaları
14.30-14.45     Kahve Molası
14.45-15.45     Tıbbi Görüntüleme ve Görüntü İşleme 1
Oturum Başkanı: Mustafa KAMAŞAK
  Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kolon Bölgesinin Bulanık C-Means Yöntemiyle Bölütlenmesi
Gökalp Tulum, Onur Osman, Bülent Bolat ve Nijat Alishev
  Dijital Mamografi Sistemlerinin Görüntü Kalitesi ve Doz Açısından Performanslarını Karşılaştırma
Erkan Akkur, Mustafa Kamaşak ve Mehmet Aksoy
  Difüzyon Tensor Görüntüleri ile Trak Yoğunluk Görüntü Eldesi
Fatma Betül Köşker, Kazım Gümüş ve Mahmut Tokmakçı
  Diyabetik Makula Ödemi Hastalarından Kaydedilen Fundus Görüntülerinde Optik Disk Lokalizasyonu
Şükrü Okkesim, Raziye Yağız, Mustafa Selman Yıldırım ve Sadık Kara
15.45-17.15    Biyomedikal İşaret İşleme 1
Oturum Başkanı: Sadık KARA
  Nöromüsküler Hastalıkların Tanısına Yönelik Yeni Özniteliklerin Belirlenmesi
Tuğrul Artuğ, Onur Osman, İmran Göker, Barış Baslo ve Bülent Bolat
  ST Segment Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü olan Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliğinin İncelenmesi
Saime Akdemir Akar, Zeynep Beyza Zileli, Sadık Kara, Gönül Açıksarı ve Osman Karakaya
  Gerçek Akciğer Sesi Üzerindeki Gürültülerin Yapay Arı Koloni Algoritması ile Tasarlanan IIR Filtrelerle Süzülmesi
Serife Gengec ve Semra İçer
  Genç Bayanlarda EEG Tabanlı Beğeni Durumunun Belirlenmesi İçin Mantıksal Regresyon Yönteminin Kullanılması
Bülent Yılmaz, Sümeyye Korkmaz, Dilek Betül Arslan ve Musa Hakan Asyalı
  Transmembran Potansiyel Dağılımlarının 3 Boyutlu Normal ve Kısmi İskemik Ventriküler Geometride Simülasyonu
Mehdi Seyedebrahimi, Uğur Cünedioğlu ve Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz
  Uyku İğciklerinin Tespitinde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performans Analizi
Güven Çentik, Ilhan Umut, Erdem Uçar ve  Levent Öztürk
20.30-22.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ: Sinema Gösterisi

2. Gün / 01 KASIM 2013

09.30-10.45        Biyoelektronik
Oturum Başkanı:Gökhan ERTAŞ
Biyomedikal İşaret İşleme 2
Oturum Başkanı: Semra İÇER
  Göz Hareketine Dayalı Hasta Yatağı Pozisyon Kontrolü İçin Arayüz Geliştirilmesi
Bülent Yılmaz, Dilek Betül Arslan, Burak Özgün ve Furkan Soysaldı
İzometrik Kas Kasılması Esnasında Oluşan Yorgunluğun Yüzey EMG Sinyalleri Kullanılarak Analizi
Şükrü Okkesim ve Kezban Coşkun
  Tıbbi Amaçlı EEG Cihazı ile Uyumlu Çalışan Yeni Bir EEG Kayıt Sistemi Uygulaması: Görsel Uyaranlar Deneyi
Abdurrahman Özbeyaz, Ali Zeynel Abidin Tak ve Sadullah Sağlam
ST Segment Elevasyonlu Miyokart Enfarktüsü olan Hastalarda EEG Sinyalinin Kaotik İncelenmesi
Saime Akdemir Akar, Zeynep Beyza Zileli, Sadık Kara, Gönül Açıksarı ve Osman Karakaya
  Prostat Kanseri Değerlendirilmesinde Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Uygulayan Bir PIC Mikrodenetleyici Tabanlı Cihaz
Türkiz Bindal ve Gokhan Ertas
Akut Koroner Sendromu ön tanısı için Sınıflandırma Yöntemleri
Erkan Akkur, Fatma Patlar Akbulut, Mustafa Şenocak ve Aydın Akan
  Web Kamerası İle Göz Hareketlerinin Algılanması
Berkay Selbes ve Metin Yıldız
Fotik Uyartımlı EEG İşaretlerinin Uyarlamalı Yinelemeli Bant-geçiren Süzgeç Katsayıları ile İzlenmesi
İbrahim Akkaya, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin ve Mahmut Ozan Gökkan
  Çok Kanallı EKG Veri Toplama Sistemi: Simülasyon ve Pratik Sonuçlar Mohammadreza Robaei ve Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz Beynin Planlama ya da Rahatlama Durumunda Olduğunu Anlamak için EEG Sinyallerinin Değerlendirilmesi
Muharrem Engin ve Hasan Oğul
10.45-11.00     Kahve Molası
11.00-11.30     DAVETLİ KONUŞMACI
Ata ÖZCAN (Özcan Kardeşler Ltd.Şti.)
11.30-12.30     Biyomedikal İşaret İşleme 3
Oturum Başkanı: Yeşim Serinağaoğlu DOĞRUSÖZ
Tıbbi Görüntüleme ve Görüntü İşleme 2
Oturum Başkanı: Bülent YILMAZ
  Normal ve Patolojik Seslerin Ayrık Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Nesnel Analizi
Özkan Arslan, Erkan Zeki Engin, Yusuf Efteli, Mehmet Engin ve Fatih Öğüt
Meme Dokusunun 3T Manyetik Alanda T1 Ağırlıklı Perfüzyon Manyetik Rezonans Görüntülerinin İncelenmesi için bir Grafiksel Arayüz Tasarımı
Ecem Sahin, Zeynep Fırat, Bengi Gürses ve Esin Öztürk Işık
  EKG İşaretlerinin Kör Olmayan Ters Evrişim ve Düzenlileştirme Kullanarak Onarılması Mahmut Ozan Gökkan, Mehmet Engin, Erkan Zeki Engin ve İbrahim Akkaya Hibrid Öznitelikler Kullanılarak Pulmoner Nodüllerin Tespiti
Ahmet Tartar, Niyazi Kilic ve Aydın Akan
  COMSOL Çoklu Fizik Ortamı Kullanılarak Elektrokardiyografide İleri Problem Çözümü
Gizem Bedir and Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz
Atardamardaki Fırılın Etiketlenerek Beyin Tümörlerinin 3T Manyetik alanda Manyetik Rezonans Görüntülenmesi için bir Grafiksel arayüz Tasarlanması
İpek Düzenli, Çağıl Gümüş, Hakan Cebeci, Bahattin Hakyemez ve Esin Öztürk Işık
  İkinci Kalp Sesi Çiftleşmesinin Anlık Frekans İzlenmesi Yöntemiyle Kestiriminde Kısa Süreli Fourier Dönüşümü ve Wigner-Ville Dönüşümünün Karşılaştırılması
Soner Kotan, Ufuk Gürkan ve İsa Yıldırım
Göğüs Kanserinin Manyetik Rezonans Spektroskopi ile 3T Manyetik Alanda Görüntülenmesi için bir Grafiksel Arayüz Tasarlanması
Dilay Kayiş, Zeynep Fırat, Bengi Gürses ve Esin Öztürk Işık
12.30-13.30     Öğle Yemeği
13.30-14.15  
              
DAVETLİ KONUŞMACI
Yrd.Doç.Dr. Haluk ÖZSARI (İstanbul Ünv. Hastaneleri Genel Direktörü)
14.15-15.00     DAVETLİ KONUŞMACI
Prof. Dr. Yekta ÜLGEN (Boğaziçi Ünv. Biyomedikal Müh. Enstitü Md.)
15.00-15.15    Kahve Molası
15.15-16.15     Klinik Mühendisliği 1
Oturum Başkanı: Osman EROĞUL
Biyomedikal İşaret İşleme 4
Oturum Başkanı: Ayşegül GÜVEN
  Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi ve Üniversite Hastanelerinde Uygulanması
Osman Eroğul ve Doğan Deniz Demirgüneş
Dalgacık Dönüşümü ve Entropi Değeri ile Epilepsi Teşhisi
Miray Altınkaynak, Rukiye Nur Bingöl, Ayşegül Güven ve Fatma Latifoğlu
  Sağlık Hizmetlerinde Aykırı Yörünge Verilerinin Tespiti
Şeyma Yücel Altay ve A. Samet Haşıloğlu
Retinal Bozuklukların Hu Moment Tekniği ile Belirlenmesi
Fatma Latifoğlu, Ayşegül Güven, Miray Altınkaynak, Ayşe Öner ve Kübra Şenel
  Otomatik Pipet Hacim Ölçümlerinde Kullanıcı Bazlı Hata Değerlendirmesi
Can Araz, Gözde Karamustafaoğlu ve Mana Sezdi
Majör Depresif Bozukluk Hastalarında Kardiyak Otonomik Aktivitenin Kalp Hızı Değişkeni ile İncelenmesi
Zeynep Beyza Zileli, Saime Akdemir Akar, Sadık Kara ve Erdem Deveci
  Mobil İlaç Prospektüs Uygulaması
Barış Sarıkaya ve Mustafa Kamaşak
Tüm Vücut Vibrasyonunun Soleus Kas İstirahat ve İstemli Aktivitesi Üzerine Etkileri
Halil İbrahim Çakar, Sadık Kara and İlhan Karacan
16.15-17.15    Biyomedikal Tanı ve Tedavi Sistemleri
Oturum Başkanı: Onur OSMAN
Klinik Mühendisliği 2
Oturum Başkanı: Mana SEZDİ
  Kanser Tedavisinde HIFU Tekniği
Baki Karaböce, Eyüp Bilgiç ve Enver Sadıkoğlu
El Hijyen Uyumluluğunu Takip ve Görüntülemesi için RFID Tabanlı Yeni Bir Sistemin Tasarımı
Metin Ertas, Caglar Adalı ve Mehmet Akif Meydancı
  Tıpta Yüksek Gerilimli Tanı ve Tedavi İçin Araç Tasarımı
Mehmet Sinan Hamulu ve Özcan Kalenderli
Biyomedikal Yönetim Sistemi
Bilal Çakmak veTuğba Işık
  Dermatolojik Hastalıkların Bilgisayar Tabanlı Teşhisi ve Analizi için Yazılım Tasarımı
Hatice Çataloluk
Sağlık Kuruluşlarındaki Tıbbi Cihaz Sorun ve Kazalarının Araştırılması
Hasan Ali Sökmen ve Mana Sezdi
  Elektroensefalografi Kayıtları Kullanılarak Tıkayıcı Uyku Apnesi Bulunan Bireylerin Apnesiz Bireylerden Ayırt Edilmesi
Ilhan Umut, Erdem Uçar, Necdet Süt, Levent Öztürk and Güven Çentik
 
20.00 GALA YEMEĞİ

3. Gün   02 KASIM 2013

09.30-10.00

DAVETLİ KONUŞMACI
Prof. Dr. Musa Hakan ASYALI (Uluslararası Antalya Ünv. Rektör Yrd.)
10.00-10.45
Biyomalzemeler
Oturum Başkanı: H. Özgür TABAKOĞLU
  Kaolen, Pomza ve Klinoptilolit ile I125 Absorpsiyonunun Değerlendirilme Ön Çalışması
Imran Goker, Can Duman, Sevgi Özyeğin ve Nuran Akyurt
  Mide Kanseri Hücre Hatları Üzerinde PAMAM Molekülü ile Modifiye Edilmiş PpIX Jenerasyonlarının Antitümörel Etkisinin Fotodinamik Terapi İle Gösterilmesi
Tuğba Kiriş, Necmi Burgucu ve Haşim Özgür Tabakoğlu
  ICG bir kemoterapik ajan mıdır?
Ayşenur Kiriş, Saadet Akbulut, Tuğba Kiriş, Mustafa Hasbahçeci, Haşim Özgür Tabakoğlu ve Mahmut Müslümanoğlu
10.45-11.00    Kahve Molası
11.00-12.15    Tıbbi Görüntüleme ve Görüntü İşleme 3
Oturum Başkanı: Yunus E. ERDEMLİ
  Nazal Polip Hastalığının Bireylerin Ses Kaydı Üzerinden Destek Vektör Makinesi Kullanılarak Sınıflandırılması
Emrah Orun, Alper Yüksel, Ahmet Akköz ve Nebil Ark
  CT Modalite ile Görüntülenen Meme Kanseri Verilerinin Önceden Tanımlı Enerji Ve Yapı Öbekleri İle Modellenmesi
İnci Zaim Gokbay, Murat Gezer, Umit Guz, Hakan Gurkan, B. Siddik Yarman ve Hadi Sasani
  Pulmoner Nodüllerin Malign-Benign Ayrımında Yeni Bir Yaklaşım
Ahmet Tartar, Niyazi Kılıç ve Aydın Akan
  BTA Görüntülerinde YSA ile Pulmoner Emboli Tespiti
Haydar Özkan, Gökalp Tulum, Onur Osman ve Sinan Şahin
  Beyin MR Görüntülerinde Üçgen-Kare Eşikleme Yöntemi ile ICM Algoritmasının Karşılaştırılması ve Beyin Hacminin Belirlenmesi
Ahmet Bahadır Çekgeloğlu ve Semra İçer
12.15-12.30    KAPANIŞ