Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular


SPONSORLAR
 
 
 
 
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
 
KURULLAR
Düzenleme Kurulu
Kongre Başkanı : Aydın AKAN
Kongre Sekreteri : Mana SEZDİ
 
Danışma Kurulu*
Mehmet Emin AKSOY (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü)
Reşat BAHAT (OHSAD)
Engin BAŞARAN (TÜDER)
Metin DEMİR (SEİS)
Osman EROĞUL (TOBB Üniversitesi)
Kazım ERYAŞAR (MASSİAD)
Sadık KARA (Fatih Üniversitesi)
İrfan KARAGÖZ (Gazi Üniversitesi)
Esen TÜMER (TIPGÖRDER)
Yekta ÜLGEN (Boğaziçi Üniversitesi)
Kemal YAZ (TÜMDEF)
*İsimler alfabetik olarak soyadlarına göre sıralanmıştır.
Düzenleme Kurulu

Aydın AKAN
Mana SEZDİ
Niyazi ODABAŞIOĞLU
Esra SAATÇİ
Güray GÜRKAN

 
 
Bilim Kurulu
Aydın Akan İstanbul Üniversitesi
Ata Akın Boğaziçi Üniversitesi
Musa Hakan Asyalı Uluslararası Antalya Ünv.
Koray Çiftçi Namık Kemal Üniv.
Tamer Demiralp İstanbul Üniversitesi
Osman Eroğul TOBB Üniversitesi
Ayşegül Güven Erciyes Üniversitesi
Sadık Kara Fatih Üniversitesi
İrfan Karagöz Gazi Üniversitesi
Niyazi Odabaşıoğlu İstanbul Üniversitesi
Onur Osman İstanbul Arel Üniv.
Mehmed Özkan Boğaziçi Üniversitesi
Cengizhan Öztürk Boğaziçi Üniversitesi
Mana Sezdi İstanbul Üniversitesi
Yekta Ülgen Boğaziçi Üniversitesi
Sıddık Yarman İstanbul Üniversitesi
Bülent Yılmaz Abdullah Gül Üniv.