Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

• Cihaz Güvenliği
• Envanter Yönetimi
• Etkin Teknoloji Kullanımı
• Güvenli Teknoloji Kullanımı
• Hasta Güvenliği
• Hastane Otomasyonu
• Hastane Ruhsatlandırma
• İleri Sağlık Hizmetleri
• Kullanıcı Güvenliği
• Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
• Periyodik Bakım
• Rehabilitasyon Mühendisliği
• Risk Yönetimi
• Sağlıkta Hizmet Alımı
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
• Tanı ve Tedavi Sistemleri
• Tesis Güvenliği ve Yönetimi
• Tıbbi Bilişim ve İletişim
• Diğer Konular


SPONSORLAR
 
 
 
 
 
 
Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
 
 
 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, TIPTEKNO’13, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (www.biyoklinikder.org) tarafından, 31 Ekim – 2 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya bölgesinde düzenlenecektir. Bu kongrede, tıp teknolojileri alanında çalışan kullanıcı, üretici, araştırmacı, yönetici ve kamu temsilcileri bir araya getirilerek, biyomedikal mühendisliği ve klinik mühendisliği alanlarındaki bilimsel araştırma sonuçlarının paylaşılması ve sektörde yaşanan sorunlara ortak çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.
Önceki senelerde büyük başarı ile gerçekleştirilen TIPTEKNO kongrelerinde olduğu gibi, bu kongremizde de tıp teknolojilerinin kullanımı, geliştirilmesi, üretimi ve yönetilmesi alanlarındaki güncel konular ve sorunlar üzerine paneller düzenlenecek, alanlarında yetkin bilim adamları tarafından davetli konuşmalar yanında, eğitim seminerleri verilecek ve özgün bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Ayrıca, tıbbi cihaz sektörümüzün önde gelen üretici ve dağıtıcılarının standları ve önemli güncel gelişmeler üzerine yaptıkları uydu sempozyum sunumları da kongremize renk katacaktır.

Kongrenin kapsamındaki konularda özel oturumlar düzenlenmesi ve böylece benzer ilgi alanlarına sahip araştırmacıların bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Özel oturum önerileri 30 Nisan 2013 tarihine kadar info@tiptekno13.org adresine iletilebilir.

Katılımcılar en fazla dört sayfalık Türkçe bildirilerini, bildiri hazırlama kurallarına uygun şekilde PDF formatında hazırlayarak, TIPTEKNO’13 web sayfası aracılığı ile sisteme yükleyeceklerdir.

TIPTEKNO’13 Kongresi Düzenleme Kurulu
 

Önemli Tarihler
Özel Oturum ve Panel Önerilerinin Alınması 30 Nisan 2013
Bildirilerin Gönderilmesi 30 Ağustos 2013
Değerlendirilmelerin Sonuçlandırılması 10 Eylül 2013
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve erken kayıt 15 Eylül 2013
Kongre 31 Ekim – 2 Kasım 2013