Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

•Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
•Biyoistatistik
•Biyomalzemeler
•Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
•Biyomedikal Optik
•Biyomekanik
•Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
•Nükleer Tıp
•Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

 

•Cihaz Güvenligi
•Envanter Yönetimi
•Etkin Teknoloji Kullanımı
•Güvenli Teknoloji Kullanımı
•Hasta Güvenligi
•Hastane Otomasyonu
•Hastane Ruhsatlandırma
•Ileri Saglık Hizmetleri
•Kullanıcı Güvenligi
•Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
•Periyodik Bakım
•Rehabilitasyon Mühendisligi
•Risk Yönetimi
•Saglıkta Hizmet Alımı
•Saglıkta Kalite ve Akreditasyon
•Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
•Tanı ve Tedavi Sistemleri
•Tesis Güvenligi ve Yönetimi
•Tıbbi Bilisim ve Iletisim
•Diğer Konular


Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
BİLİMSEL PROGRAM
1. Gün   01 KASIM 2012 ANA SALON
13.00-14.00 KAYIT
14.00-14.45 AÇILIŞ KONUŞMASI
Aydın AKAN
(Kongre Başkanı)
Sezai VATANSEVER (Biyomedikal ve Klinik Müh. Dernek Başkanı)
Sıddık YARMAN (İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Koordinatörü)
Ercan ŞİMŞEK
(Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihazlar ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı)
14.45-15.30 “Tıbbi Cihazlarda Piyasa Gözetim, Denetim ve Uyarı Sistemi”
Fatih TAN (Sağlık Bakanlığı, Türkıye İlaç ve Tıbbı Cıhaz Kurumu, Denetim Hizmetleri Dairesi)
15.30-15.45 Kahve Molası
15.45-16.30 “Medikal Cihazlarda Kalibrasyon Yönetmelik Taslağı”
Recep USLU (Sağlık Bakanlığı, Türkıye İlaç ve Tıbbı Cıhaz Kurumu)
16.30-17.15 “Sağlıkta Metrolojinin Önemi”
Baki KARABÖCE (TUBİTAK-UME)
  KOKTEYL
1. Gün   01 KASIM 2012  2. SALON
14.30-15.30 Tıbbi Görüntüleme ve Görüntü İşleme 1
Oturum Başkanı: Ayşegül Güven
14.30-14.45 Klinik Lineer Hızlandırıcıların Doz Dağılımları İçin MonteCarlo Simülasyonu
Ahmet Tartar, Aydın Akan
14.45-15.00 Doku Analizi ile Otomatik Beyincik Bölütlemesi
Fatmatül Zehra Uslu, Semra İçer, Mahmut Tokmakçı
15.00-15.15 2D Image Reconstruction for Tomosynthesis
Serkan Tüzün, İsa Yıldırım, Mustafa Kamaşak, Aydın Akan
15.15-15.30 Temel Bileşen Analizi, Yoğunluk-Renk-Doyum Dönüşümü ve Klasik Yöntem Kullanılarak Tıbbi Görüntü Birleştirme
Fatma Betül Köşker, Mahmut Tokmakçı, Semra İçer
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 16.45 Biyomalzeme ve Biyomühendislik
Oturum Başkanı: Sevgi Özyeğin
15.45-16.00 Titanyum Implantların Topografik ve Kimyasal Özelliklerinin Osteoblastlar Üzerinde in vitro Etkileri
Feride Şermin Utku, Elif Karaca, Eren Seçkin, Gültekin Göller, Mustafa Ürgen, Candan Tamerler
16.00-16.15 Deniz Kabuklarından Apatit Eldesi Hakkında Kısa Bir Derleme
Sevgi Özyeğin, Faik Oktar, Deniz Kel, Cevriye Kalkandelen
16.15-16.30 Bir Boyutlu Damar Hareketi ile Sayısal Kan Akışı Benzetimi
Şenol Pişkin, M. Serdar Çelebi
16.30-16.45 İnsan Atardamar Ağında Hız ve Basınç İncelemeleri
Erke Arıbas, M. Serdar Celebi.
16.45 - 17.45 Biyomühendislik
Oturum Başkanı: Semra İçer
16.45-17.00 Motor Ünite Aksiyon Potansiyellerinden Kas Lifi Yoğunluğunun Tespit Edilmesi
İmran Göker, Gökalp Tulum, Onur Osman, M. Barış Baslo
17.00-17.15 Eksenel Akışlı Sol Karıncık Destek Pompası Tasarımı ve Performans Testi
Koral Toptop, Kamuran Kadıpaşaoğlu
17.15-17.30 Geri Besleme Kontrollü Kalp-Damar Sistemi Simülasyon Mekanizması Tasarımı
Emir Eken, Erol Sezer, Kamuran Kadıpaşaoğlu
17.30-17.45 Mamdani Tip Bulanık Mantık Kümeleri Kullanarak Troid Hastalarının Kan Testlerinin Yorumlanması
Raşit Buran, Emre Canayaz, Ali Sarıkaş

2. Gün   02 KASIM 2012   ANA SALON
Tıbbi Cihaz Proje Pazarı
09.00-09.30 KAYIT
09.30-10.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10.15-10.30 Kahve Molası
10.30-12.00 TÜRKİYEDE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ YATIRIM,ÜRETİM,BÜYÜME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
12.00-13.30     ÖğleYemeği
13.30-14.45 TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI VE KAMU DESTEKLERİ
14:45-15:00 Kahve Molası
15.00-17.00 STAND ZİYARETİ (SANAYİCİ-GİRİŞİMCİ BULUŞMASI)
15:00-15:30 “Medikal Gazlarda Güvenlik”
Yekta ÜLGEN (Boğaziçi Ünv.)
15:30-16:00 “Biyomedikal Mühendisliğinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar”
Sadık KARA (Fatih Ünv.)
16:00-16:30 “Tıbbi Cihaz Üretiminde Üniversite-Hastane-Sanayi İşbirliğinin önemi üzerine bir örnek: Ulusal Kalp Pompası Geliştirme Programı”
Kamuran KADIPAŞAOĞLU (Bahçeşehir Ünv.)
16:30-17:00 “Motivolog”
Gökhan SEZGİNER
2. Gün   02 KASIM 2012   2. SALON
09.00 – 10.15 Biyomedikal İşaret İşleme
Oturum Başkanı: Sadık Kara
09.00 - 09.15 Şizofreni Hastalarının EEG Verilerinin Kaotik Analizi
Saime Akdemir Akar, Sadık Kara, Fatma Latifoğlu, Vedat Bilgiç
09.15 - 09.30 Uykuda Periyodik Bacak Hareketi Bozukluğu Hastalığının Uyku Safhalarına Göre Sıklık Analizi
Güven Çentik, İlhan Umut, Erdem Uçar, Levent Öztürk
09.30 - 09.45 Veri Madenciliği Yöntemleri kullanılarak EEG sinyallerindeki Epileptiform Aktivitenin Sınıflandırılması
İlhan Umut, Ümit Can Kumdereli, Güven Çentik, Erdem Uçar
09.45 - 10.00 Şizofrenide Kordans Hesapları
Serap Aydın, Sadık Kara, Doğa Gürsoy
10.00 - 10.15 Nörofizyolojik Hastalıklarda Beynin Fonksiyonel Senkronizasyonunu Ölçme Teknikleri
Serap Aydın, Sadık Kara 
10.15 – 10.30 Kahve Molası
10.30 – 12.00 Biyoelektronik
Oturum Başkanı: Cengizhan Öztürk
10.30 - 10.45 Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastaları için EOG Tabanlı Kablosuz İletişim Cihazının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi
Serkan Gürkan, Güray Gürkan, Ali Bülent Uşaklı, Alper Kaya
10.45 - 11.00 Parkinson Hastalarında Hareket Bozukluklarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Cihaz Tasarımı
Erkan Gencer, Süleyman Bilgin, Ebru Öz, Levent Özdemir, Mehmet Gürbüz, Serkan Uslu, Şükrü Özen, Ferah Kızılay, Hilmi Uysal
11.00 - 11.15 Görme Engelliler için Engel Algılayıcı Şapka
Koray Gürkan, Aydın Akan
11.15 - 11.30 İlaç Takip Sistemi Tasarımı
Ufuk Murat Altıntaş, Fatih Toğuşlu, Cengiz Polat Uzunoglu, Serap Cekli
11.30 – 11.45 Amiyotrofik Lateral Skleroz Hastaları için Göz Kırpma Esaslı Yeni bir Kolay İletişim Cihazı:EyePad®
Serkan Gürkan, Güray Gürkan, Alper Kaya, Ali Bülent Uşaklı
11.45 – 12.00 Yeni Doğan Küvözleri için Kablosuz Algılayıcı Ağ Tasarımı
İlkay Durgun, Mana Sezdi, Aydın Akan
12.00 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 Biyofotonik
Oturum Başkanı: Serap Aydın
13.30 - 13.45 In-VitroFotodinamik Terapi Çalışmalarında Kullanılan 96 Kuyucuklu Plakalar İçin LED Tabanlı Bir Işık Sistemi Tasarımı
Mehmet Necmi Burgucu, Haşim Özgür Tabakoğlu
13.45 - 14.00 Ho:YAG Lazerin Taş Parçalama Potansiyelinin Araştırılması
Tuğba Kiriş, Thomas Pongratz, Ronald Sroka, Haşim Özgür Tabakoğlu
14.00 - 14.45 Tıbbi Görüntüleme ve Görüntü İşleme 2
Oturum Başkanı: Yekta Ülgen
14.00 - 14.15 Beyin Görüntülerinden Ventrikül Hacminin Belirlenmesi
Ahmet Bahadır Çekgeloğlu, Semra İçer
14.15 - 14.30 Durağan Dalgacık Dönüşümü ile Görünür Difüzyon Katsayısı Görüntülerinden Tümör Segmentasyonu
Miray Güler, Aysegül Güven, Bülent Tucer, Huub Eikelder
14.30 - 14.45 3-B Tomosentez Görüntülenmede Cebirsel Geriçatma Yöntemi ile Toplam Değişintinin Kullanımı
Metin Ertaş, İsa Yıldırım, Mustafa Kamaşak, Aydın Akan
14.45 – 15.00 Kahve Molası
15.00 – 16.30 Klinik Mühendisliği
Oturum Başkanı: Mana Sezdi
15.00 - 15.15 Tıbbi Cihaz Sertifikasyonunda Onaylanmış Kuruluşların Yeri ve Türkiye’deki Mevcut Durum
Hatice Sarıkaya, Bilal Salim
15.15 - 15.30 Ultrasonik Görüntüleme Sistemlerinde Konveks Prob Mesafe, Çözünürlük ve Çap Ölçümlerinin Doğruluk Analizi
Sevgi Türkel, Mana Sezdi, Aydın Akan
15.30 - 15.45 Ultrasonik Görüntüleme Sistemlerinde Lineer Prob Mesafe, Çözünürlük ve Çap Ölçümlerinin Doğruluk Analizi
Sevgi Türkel, Mana Sezdi, Aydın Akan
15.45 - 16.00 Laparoskopik Cerrahi Eğitim Kutusu
Alper Tongal, Mehmet Erhan Şahin, Osman Ergun
16.00 – 16.15 Isı Banyosunda Kararlılık ve Homojenlik Tayini
Mana Sezdi, Yasin Çelik, Aslı Aytürk Yeniköylü
16.15 - 16.30 Ultrasonografik Doku Özellikleri Kullanılarak Graves Hastalıgı ve Hashimoto
Tiroiditi Ayırıcı Tanısı

Seyhan Karaçavuş, Semra İçer, Ömer Kayaaltı, Musa Hakan Asyalı

3. Gün   03 KASIM 2012 ANA SALON
09.30-10.30 PANEL “Üniversitelerimizdeki Tıbbi Cihaz AR-GE Olanakları”
Aydın AKAN (İstanbul Ünv.)
Cengizhan ÖZTÜRK (Boğaziçi Ünv.)
Özgür TABAKOĞLU (Fatih Ünv.)
Semra İÇER (Erciyes Ünv.)
Şermin UTKU (Namık Kemal Ünv.)
10.30-10.45 Kahve Molası
10.45-11.45

ÇALIŞTAY “Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği Çalışmalarının Geliştirilmesi üzerine Öneriler”

11.45 -12.00 KAPANIŞ
3. Gün   03 KASIM 2012   2. SALON
09.30 - 10.30 Biyomedikal Tanı ve Tedavi Sistemleri
Oturum Başkanı: Niyazi Kılıç

09.30 - 09.45

Bölgesel Beslenme Alışkanlıklarının Osteoporoz Hastalığına Etkisinin İncelenmesi
Erkan Hoşgörmez, Niyazi Kılıç, Sait Sağer

09.45 - 10.00

Kalp Damar Tıkanıklığı Oranının Aktif Öğrenme Yöntemleri ile Saptanması
Mehmet Salih Ocak, Tülay Yıldırım, Mustafa Duran

10.00 - 10.15

Tekerlekli Sandalye Seçimi için Karar Destek Sistemi
Berrak Öztürk, Sude Kart, Canan Akay

10.15 - 10.30

Nefes Gazlarından Akciğer Hastalıklarının Tanısı Amacıyla Bir Sistem TasarımıZahraa Rashid, Mana Sezdi, Aydın Akan
10.30 – 10.45 Kahve Molası
10.45 - 11.45 Tıbbi Görüntüleme ve Görüntü İşleme 3
Oturum Başkanı: Güray Gürkan

10.45 - 11.00

Histopatolojik Görüntülerden İki Boyutlu FIR Filtre kullanılarak Hücre Seçimi
Dilek Sönmezer, Fatma Latifoğlu

11.00 - 11.15

CsI ve GOS Sintilatörlü İnce Panel Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Başarımlarının İncelenmesi
Mehmet Aksoy, Mustafa Kamaşak, Erkan Akkur, Ayhan Üçgül, Muzaffer Başak, Hüseyin Alaca

11.15 - 11.30

10MV Foton Işınları İçin Su Fantomunda Doz Profillerinin Monte Carlo Simülasyonu
Ahmet Tartar, Aydın Akan

11.30 - 11.45

Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Görüntülerinde Pulmoner Emboli Tespiti
Haydar Özkan, Onur Osman, Sinan Şahin