Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

•Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
•Biyoistatistik
•Biyomalzemeler
•Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
•Biyomedikal Optik
•Biyomekanik
•Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
•Nükleer Tıp
•Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

 

•Cihaz Güvenligi
•Envanter Yönetimi
•Etkin Teknoloji Kullanımı
•Güvenli Teknoloji Kullanımı
•Hasta Güvenligi
•Hastane Otomasyonu
•Hastane Ruhsatlandırma
•Ileri Saglık Hizmetleri
•Kullanıcı Güvenligi
•Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
•Periyodik Bakım
•Rehabilitasyon Mühendisligi
•Risk Yönetimi
•Saglıkta Hizmet Alımı
•Saglıkta Kalite ve Akreditasyon
•Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
•Tanı ve Tedavi Sistemleri
•Tesis Güvenligi ve Yönetimi
•Tıbbi Bilisim ve Iletisim
•Diğer Konular


Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
KURULLAR
Kongre Başkanı : Aydın AKAN
Kongre Sekreteri : Mana SEZDİ
 
Danışma Kurulu*

Mehmet Emin AKSOY (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü)
Osman EROĞUL (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
Murat EYÜBOĞLU (ODTÜ)
Recep GÜLOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Yorgo İSTEFANOPULOS (Işık Üniversitesi)
Sadık KARA (Fatih Üniversitesi)
İrfan KARAGÖZ ( Gazi Üniversitesi)
Ali Sait SEPTİOĞLU (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Md.)
Yekta ÜLGEN (Boğaziçi Üniversitesi)
Esen TÜMER (TIPGÖRDER)
Kazım ERYAŞAR (MASSİAD)
Reşat BAHAT (OHSAD)
Metin DEMİR (SEİS)
Kemal YAZ (TÜMDEF)
Engin BAŞARAN (TÜDER)

*İsimler alfabetik olarak soyadlarına göre sıralanmıştır.
Düzenleme Kurulu
Aydın AKAN
Sezai VATANSEVER
Yakup SELVİ
Mana SEZDİ
Niyazi ODABAŞIOĞLU
 
 
Bilim Kurulu
A. Fahri BURŞUK / İstanbul Üniversitesi
Aydın AKAN / İstanbul Üniversitesi
Gökhan AKKAN / İstanbul Üniversitesi
Musa Hakan ASYALI / Zirve Üniversitesi
Nizamettin AYDIN / Yıldız Teknik Üniversitesi
Süleyman BİLGİN / Akdeniz Üniversitesi
Hakan Ali ÇIRPAN / İstanbul Üniversitesi
Koray ÇİFTÇİ / Namık Kemal Üniversitesi
İnci ÇİLESİZ / İstanbul Teknik Üniversitesi
Tamer DEMİRALP / İstanbul Üniversitesi
Osman EROĞUL / Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Murat EYÜBOĞLU / Ortadoğu Teknik Üniversitesi
M. Nevzat GENCER / Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Halil Ö. GÜLÇÜR / Boğaziçi Üniversitesi
Recep GÜLOĞLU / İstanbul Üniversitesi
Yorgo ISTEFANOPULOS / Işık Üniversitesi
Yasemin KAHYA / Boğaziçi Üniversitesi
Tunaya KALKAN / İstanbul Üniversitesi
Sadık KARA / Fatih Üniversitesi
İrfan KARAGÖZ / Gazi Üniversitesi
Şafak KARAMEHMETOĞLU / İstanbul Üniversitesi
Şükrü ÖZEN / Akdeniz Üniversitesi
Murat ÖZGÖREN / Dokuz Eylül Üniversitesi
Mehmed ÖZKAN / Boğaziçi Üniversitesi
Mustafa ÖZMEN / Hacettepe Üniversitesi
Cengizhan ÖZTÜRK / Boğaziçi Üniversitesi
Mahmut PAKSOY / İstanbul Kültür Üniversitesi
Murat PEHLİVAN / Ege Üniversitesi
Uğur SEZERMAN / Sabancı Üniversitesi
Mana SEZDİ / İstanbul Üniversitesi
Mahmut TOKMAKÇI / Erciyes Üniversitesi
Ümit TÜRKOĞLU / İstanbul Üniversitesi
Osman Nuri UÇAN / İstanbul Üniversitesi
Gökhan UZGÖREN / İstanbul Kültür Üniversitesi
Yekta ÜLGEN / Boğaziçi Üniversitesi
Sezai VATANSEVER / İstanbul Üniversitesi
Sıddık YARMAN / İstanbul Üniversitesi
Tülay YILDIRIM / Yıldız Teknik Üniversitesi
Melek YILDIRIM / İstanbul Üniversitesi