Bildiri Konuları

Biyomedikal Mühendisliği

•Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme
•Biyoistatistik
•Biyomalzemeler
•Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
•Biyomedikal Optik
•Biyomekanik
•Biyosensörler
• Medikal Cihaz Tasarımları
•Nükleer Tıp
•Diğer Konular

Klinik Mühendisliği

 

•Cihaz Güvenligi
•Envanter Yönetimi
•Etkin Teknoloji Kullanımı
•Güvenli Teknoloji Kullanımı
•Hasta Güvenligi
•Hastane Otomasyonu
•Hastane Ruhsatlandırma
•Ileri Saglık Hizmetleri
•Kullanıcı Güvenligi
•Medikal Kalibrasyon Ölçümleri
•Periyodik Bakım
•Rehabilitasyon Mühendisligi
•Risk Yönetimi
•Saglıkta Hizmet Alımı
•Saglıkta Kalite ve Akreditasyon
•Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Standartları
•Tanı ve Tedavi Sistemleri
•Tesis Güvenligi ve Yönetimi
•Tıbbi Bilisim ve Iletisim
•Diğer Konular


Biyomedikal ve Klinik Mühendisli?i Derne?i
 
 
 
DAVETLİ KONUŞMACILAR

Panel: "Ülkemiz Üniversitelerinde Biyomedikal ARGE Yetenekleri"
İstanbul Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi     
 
Seminer: "Türkiye'de Medikal Kalibrasyon Akreditasyonu"
Yrd. Doç. Dr. Mana SEZDİ

“Medikal Cihazlarda Kalibrasyon Yönetmelik Taslağı”
Recep Uslu (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)

“Tıbbi Cihazlarda Piyasa Gözetim, Denetim ve Uyarı Sistemi”
Fatih Tan (TİTCK Denetim Hizmetleri Dairesi)

“Medikal Gazlarda Güvenlik”
Yekta Ülgen (Boğaziçi Ünv.)

“Sağlıkta Metrolojinin Önemi”
Baki Karaböce (UME)

“Tıbbi cihaz üretiminde Üniversite-Hastane-Sanayi İşbirliğinin önemi üzerine bir örnek: Ulusal Kalp Pompası Geliştirme Programı”
Kamuran Kadıpaşaoğlu

"Motivolog"
Gökhan Sezginer