Duyurular
 
 
 
 
Kurullar
Kongre Başkanı : Aydın AKAN
Kongre Sekreteri : Mana SEZDİ
 
Danışma Kurulu*
Hürriyet ÇİMEN (MASSİAD)
Remzi DOĞAN (OHSAD)
Osman EROĞUL (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
M. Alper ERYAŞAR (SEİS)
Sadık KARA (Fatih Üniversitesi)
Mehmet Ali ÖZKAN (TÜMDEF)
Murat PEHLİVAN (Ege Üniversitesi)
Ali Sait SEPTİOĞLU (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Md.)
Esen TÜMER (TIPGÖRDER)
Yekta ÜLGEN (Boğaziçi Üniversitesi)
Onur YARAR (Sağlık Yöneticileri Derneği)
*İsimler alfabetik olarak soyadlarına göre sıralanmıştır.
Düzenleme Kurulu
Aydın AKAN
Sezai VATANSEVER
Yakup SELVİ
Mana SEZDİ
Niyazi ODABAŞIOĞLU
Erol ÖNEN
Zehra KORKUT GÜNDOĞDU 
Burcu DİNÇEL
Aslı Aytürk YENİKÖYLÜ
 
Bilim Kurulu
A. Fahri BURŞUK / İstanbul Üniversitesi
Aydın AKAN / İstanbul Üniversitesi
Gökhan AKKAN / İstanbul Üniversitesi
Musa Hakan ASYALI / Zirve Üniversitesi
Nizamettin AYDIN / Yıldız Teknik Üniversitesi
Süleyman BİLGİN / Akdeniz Üniversitesi
Hakan Ali ÇIRPAN / İstanbul Üniversitesi
İnci ÇİLESİZ / İstanbul Teknik Üniversitesi
Tamer DEMİRALP / İstanbul Üniversitesi
Osman EROĞUL / Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Murat EYÜBOĞLU / Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Halil Ö. GÜLÇÜR / Boğaziçi Üniversitesi
Recep GÜLOĞLU / İstanbul Üniversitesi
Yorgo ISTEFANOPULOS / Işık Üniversitesi
Yasemin KAHYA / Boğaziçi Üniversitesi
Tunaya KALKAN / İstanbul Üniversitesi
Sadık KARA / Fatih Üniversitesi
İrfan KARAGÖZ / Gazi Üniversitesi
Şafak KARAMEHMETOĞLU / İstanbul Üniversitesi
Şükrü ÖZEN / Akdeniz Üniversitesi
Murat ÖZGÖREN / Dokuz Eylül Üniversitesi
Mehmed ÖZKAN / Boğaziçi Üniversitesi
Mustafa ÖZMEN / Hacettepe Üniversitesi
Cengizhan ÖZTÜRK / Boğaziçi Üniversitesi
Mahmut PAKSOY / İstanbul Kültür Üniversitesi
Murat PEHLİVAN / Ege Üniversitesi
Uğur SEZERMAN / Sabancı Üniversitesi
Mahmut TOKMAKÇI / Erciyes Üniversitesi
Ümit TÜRKOĞLU / İstanbul Üniversitesi
Osman Nuri UÇAN / İstanbul Üniversitesi
Gökhan UZGÖREN / İstanbul Kültür Üniversitesi
Yekta ÜLGEN / Boğaziçi Üniversitesi
Sezai VATANSEVER / İstanbul Üniversitesi
Sıddık YARMAN / İstanbul Üniversitesi
Tülay YILDIRIM / Yıldız Teknik Üniversitesi
Melek YILDIRIM / İstanbul Üniversitesi