Duyurular
 
 
 
 
Kongre Hakkında

Türk sağlık sektöründe, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği gelişimine yardımcı olmak; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında bulunan Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği birimlerinin eğitimsel, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemek ve bu birimlerin yürüttüğü faaliyetlerde karşılaştıkları sorunlar hakkında birlikte çalışmalar yaparak ortak çözümler üretmek amacıyla 2009 yılında kurulan Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneğimiz, 14-16 Ekim 2010 tarihlerinde, bu alanda çalışanların bir araya gelerek sektörel, mesleki ve bilimsel çözümler üretebileceği bir platform olarak Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi'ni düzenleyecektir.

Kongrenin hedefleri arasında;

  1. Tıbbi cihaz ve sarf malzeme tedarik surecinde optimum satın  alma yapılabilmesi için ortak çözümler ve bu konuda işbirliği imkanları,
  2. Tıbbi teknolojilerdeki son bilimsel gelişmeler ve bu konudaki ulusal bilimsel çalışmalar
  3. Sağlık kuruluşlarındaki kalite çalışmaları kapsamında klinik mühendisliği uygulamaları (sterilizasyon, temiz oda partikül ölçümleri, vb.)
  4. Tıbbi cihaz bakım-onarım süreçlerinde yaşanan sorunlar, bu sorunların çözümünde kurum ve ülke çıkarlarının korunabilmesi için çözümler ve alınması gereken önlemler
  5. Sağlık kurumlarında kullanılan tıbbi cihazların medikal kalibrasyon süreçleri, kalibrasyon prosedürleri ve medikal kalibrasyonun akreditasyonu konusundaki gelişmeler

bulunmaktadır. Bu konuları tartışmak amacıyla, bakanlık temsilcileri, sağlık kurumları yöneticileri, tıbbi cihaz kullanıcıları, biyomedikal ve klinik mühendisliği personeli ortak bir  platformda toplanarak kurumsal ve ulusal çözümler üretmeyi amaçlamaktayız.