TIPTEKNO 2017 Bildirileri (Tiptekno 2017 Proceedings)
 

2 - Normal Vuru, Erken Kulakçık Vurusu Ve Erken Karıncık Vurusunun Ayrık Dalgacık Dönüşümü Ve Yapay Sinir Ağları Tabanlı Sınıflandırılması
Zahide Elif Akın and Süleyman Bilgin

3 - Three-Channel Physiological Parameter Measurement And its Wireless Monitoring
Halil İbrahim Baykoca, Nihat Daldal, Kemal Polat and Kaan Onur Koc

4 - Mobile Physiological Signal Monitoring System For Family Medicine
Merve Kaplan

5 - MATLAB GUI Design For Heart Rate Monitoring Using Smart Phone Camera
Kaan Onur Koç and Kemal Polat

6 - Pediatrik Hastalarda Üroflowmetre Ve Emg Sinyallerının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması
Fikret Yalçinkaya, Ozan Çalişkan and Osman Eroğul

7 - Evaluation of the Relationship Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Photoplethysmography Signal
Muhammed Kürşad Uçar, Sedat Örenç, Mehmet Recep Bozkurt and Cahit Bilgin

8 - Dinamik Ve Statik Hacim Tabanlı Görüntü Oluşturma Algoritmalarının Karşılaştırılması - Comparison of Dynamic and Static Meshgrid Arrays for Image Reconstruction Algorithms
Huseyin Kazanci

9 - A New Approach For Treatment Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Sedat Örenç, Muhammed Kürşad Uçar, Mehmet Recep Bozkurt and Cahit Bilgin

10 - Assessment Of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Subgroups in Children by EEG Time Analysis.
Ramazan Aldemir, Mahmut Tokmakci, Esra Demirci, Hüseyin Per, Mehmet Canpolat and Ayşe KaÇar Bayram

11 - Mamdani Tip Bulanık Mantık Kümeleri Kullanılarak Metabolik Sendrom Risk Tespit Sisteminin Geliştirilmesi
Sibel Birtane, Emre Çanayaz, Zehra Aysun Altıkardeş and Hayriye Korkmaz

12 - Medikal Endüstri 4.0 İle Tıbbi Cihaz Sektörü
Ebru Sayılgan and Yalçın İşler

13 - System Design For Entertainment Based Rehabilitation of the Upper Extremity
Samet Çıklaçandır and Yalçın İşler

14 - Wristband Design To Support Blind People
Rukiye Uzun, Gizem Kübra Yaman, Alparslan Tekkanat and Yalçın İşler

15 - Image Processing Assisted Sperm Analysis
Şule Başarslan, Semra İçer and Oğuz Ekmekçioğlu

16 - Proposing UAE-Patient Portal: A New Direction in The Health Services
Faten Kharbat, Jamil Razmak and Abdallah A. Al Shawabkeh

17 - State Transfer Network of Time Series Based on Visibility Graph Analysis for Classifying and Prediction of Epilepsy Seizures
Ali Olamat, Parvaneh Shams and Aydin Akan

18 -Automatic Vascular Segmentation on Angio Images
Mehmet Feyzi Aksahin, Şinasi Kutay Özen and Neyyir Tuncay Eren

19 - İğne EMG’si İle Nöromüsküler Kavşak Ve Tendon Kayıtlamalarında Nöromüsküler Hastalıkların Welch Yöntemi İle Sınıflandırılması
Tuğrul Artuğ, Onur Osman, İmran Göker and Baris Baslo

20 - Classification of ADHD By Using Textural Analysis of MR Images
Gülay Çiçek, Aydın Akan and Zeynep Orman

21 - Görsel Geliştirme Modülü Kullanılarak Mamografi Görüntüsünden Lezyon Tespiti
Özlem Karabiber Cura, Savaş Şahin and Aydın Akan

22 - Bilgisayar Destekli Hareketli Sperm Sayımı
Hamza Ilhan and Nizamettin Aydin

23 - The Design of Glove That Can Translate Sign Language To Turkish Language
Eda Karacaoglan, Mahmut Tokmakçı, Yunus Emre Ceber and Fatma Uysal

24 - The Design of Silver Active Dry With Pin Electrodes For EEG Measurements
Eda Karacaoglan and Mahmut Tokmakçı

25 - Investigation of Heat Effect On DNA Detection Using QCM Biosensor
Furkan Soysaldı and Mehmet Çağrı Soylu

26 - Analyses of Changes in Electrocardiogram Signals During Hookah Smoking
Umar Faruok Ibrahim, Ali Olamat and Aydin Akan

27 - Computerized Tomography Based Novel Features in Thyroid Cancer
Mustafa Selman Yıldırım, Hakan Atasoy, Ceren Ceylan and Aydın Akan

28 - Determination of Attention Deficit Hyperactivity Disorder By Electrooculogram Test
Mustafa Yasin Esas, Fatma Latifoğlu, Esra Demirci and Çiğdem Gülizar Altıntop

29 - Comparison Of Calculated Mean Glanduler Dose With The Displayed Dose By A Mammography Unit
Melike Kaya Karaaslan, Nedim Muzoğlu, Mehmet Ali Arıcı and Özcan Gündoğdu

31 - Selection of Appropriate Agreement Statistic in Binary Diagnostic Tests
Zeliha Aydin Kasap, Burçin Kurt, Yasemin Yavuz, Muammer Albayrak and Kemal Turhan

32 - Osilometrik Tabanlı Ölçüm ve Elektrokardiyogram Sinyallerinden Elde Edilen Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Karşılaştırılması
Fatma Uysal and Mahmut Tokmakçı

33 - Elektrokardiyogram İşareti Üreten Referans Devre Tasarımı
Özge Küçükkurt, Saliha Çelik, Zeynep Ayyıldız, Fatma Uysal, Eda Karacaoglan and Mahmut Tokmakçı

34 - Butterworth Based Kidney Volume Calculation
Gökalp Tulum, Onur Osman, Ferhat Cüce, Emin Lapsekili, Özgür Dandin, Tuncer Ergin and Uygar Teomete

36 - Engelli Bireylerde Dijital Erişebilirlik
Gülşah Kinali, Ömer Bilen, Fatma Doganay and Oğuzhan Abakay

37 - Analysis of EMG Signals in the Quadratus Lumborum Muscle of Healthy Subject With Functional Leg Length Discrepancy
Sevim Eryiğit, Abdullah Al Kafee, Mustafa Selman Yıldırım and Aydın Akan

38 - A Study on Injectable Bone Cement
Ibrahim Kapıcı and F. Şermin Utku

39 - Assessment of Attention Before And After Exam With Reaction Time
Pervin Kılınç, Refika Sultan Doğan, Miray Altınkaynak and Aysegul Guven

40 - Experimental Analysis Of Optical Sensors in Detecting Heart Beat
İlayda Hasdemir and Gökhan Ertaş

41 - En Küçük Kareler Yöntemi İle EEG Sinyallerinden Epileptik Nöbet Teşhisi
Çiğdem Gülüzar Altıntop, Tuğba Şentürk and Fatma Latifoğlu

42 - Göz Hastalıklarının Tanısı İçin Mobil Tabanlı Sistem
Bilal Çorbacıoğlu, Barış Ahmet Kul and Bekir Dizdaroğlu

43 - A Missing Data Imputation Approach Using Clustering And Maximum Likelihood Estimation
Muammer Albayrak, Kemal Turhan and Burçin Kurt

44 - Gerçek Veriye Ve Regresyon Analiziyle Tahmin Edilen Veriye Ait Dağılımlarının Benzerliği
Nihat Burak Zihni, Özlem Uzun, Gülay Yeginoğlu, Şahi Nur Kalkışım and Canan Ertemoğlu Öksü

45 - Classification of Breast Lesions By Using Machine Learning Techniques
Sevda Gül and Gökçen Çetinel

47 - Development of A Portable Cold Atmospheric Plasma Device For Infected Wound Management
Yusuf Hakan Usta and Utku Kürşat Ercan

48 - Detection of Epileptic Seizure From EEG Signals By Using Teager Energy And Hilbert Transform
Morteza Yadekar and Nasser Lotfivand

49 - Electrogastrography in Patients with Diabetic Gastroparesis
Abdullah Al Kafee, Sevim Eryiğit and Aydın Akan

50 -Astrositlerin Nöron Dinamiklerine Etkileri
Yasemin Erkan, Mahmut Özer and Ergin Yilmaz

51 - Bağımsız Bileşen Analizi ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak EEG Sinyallerindeki Oküler Artefaktların Otomatik Yok Edilmesi
Salim Çınar, Engin Cemal Mengüç and Nurettin Acır

52 - Effects of Inhibitory Autapse on the Weak Signal Detection of Hodgkin-Huxley Neuron
Veli Baysal, Mahmut Özer and Ergin Yılmaz

53 - Effects of Electrical Autapse on First Spike Latency of Hodgkin-Huxley Neuron
Veli Baysal, Ergin Yılmaz and Mahmut Özer

54 - Tıbbi Cihaz Geliştirilmesinde Etik Kurul İzin Süreçleri
Erdem İnanç Budak, Faruk Beytar and Osman Erogul

55 - Eklem Hipermobilite Sendromunda Gastrik Myoelektrik Aktivitenin Incelenmesi
Talar Cilacı, Aydın Akan and Abdullah Al Kafee

58 - Tooth Detection with Convolutional Neural Networks
Ayse Oktay

59 - Meme Kanseri Histopatolojik Görüntülerinin Bilgisayar Destekli Sınıflandırılması
Bekir Hakan Aksebzeci and Ömer Kayaaltı

60 - E-Survey Based Approach For Pervasive Healthcare
Muammer Albayrak and Kemal Turhan

62 - Zihinsel Aritmetik Tabanlı EEG Sinyallerinden Öznitelik Çıkartımı
Ebru Yavuz and Önder Aydemir

63 - Registration Methods of Intraoperative Ultrasound And MR Images: A Review
Mahsa Mikaeili and Hasan Şakir Bilge

64 - Mental Yüklenme ve Dinlenim Durumunda Nörobağlantısallık Analizi
Adil Deniz Duru, Taylan Hayri Balcıoğlu, Selen Güney and Dilek Göksel Duru

65 - Noninvasive Pulse Measurement and Wireless Transmission
Şerif Çakır, Sadullah Yaman, Ziya Telatar and Osman Eroğul

66 - Elektrookülografi Tabanlı Yazı Tipi ve Punto Analizi
Musa Tabkara, Fatma Latifoğlu, Kübra Ceran, Seyit Hamza Çavga, Muhammed Yaprak and Çiğdem Gülüzar Altıntop

67 - Kolonoskopi Görüntülerinde Bilineer İnterpolasyonun Tekstür Analizine Etkisi
Rukiye Nur Kaçmaz and Bülent Yılmaz

68 - Antenna And Pulsed Radio Frequency Generator Designs And The Investigation of Effects
Adnan Kaya and Dilek Kaya

69 - Design of Pulsed Electromagnetic Field Generator and Applicator and The Effect of Wound Healing
Adnan Kaya

70 - Epileptik EEG Verilerinin Grup Görgül Kip Ayrışımı Kullanılarak İncelenmesi
Özlem Karabiber Cura and Aydın Akan

71 - Antropometrik Ölçümlerle Boy Tahmini Yapan Çoklu Regresyon Modellerinin Uyum Analizi
Nihat Burak Zi̇hni̇, Özlem Uzun, Gülay Yeginoğlu, Şahi Nur Kalkışım and Canan Ertemoğlu Öksüz

72 - Ecg St Change Detection Using Zhao-Atlas-Mark Time-Frequency Distribution
İlknur Kayıkçıoğlu and Temel Kayıkçıoğlu

73 - Assessment of Optical Detection Methods for Compact Biosensors
Onur Efe and Tülay Yıldırım

74 - Segmentatıon of Retinal Capıllarıes By Usıng Clustering Based Differential Evolutıon Algorithm
Mehmet Bahadır Çetinkaya and Hakan Duran

75 - Detection of ECG Arrhythmia Using Large Choi Williams Time-Frequency Feature Set
Fulya Akdeniz and Temel Kayıkçıoğlu

76 - Assessment of Anxiety Disorder By Pupil Response
Mehmet Fatih Karakaş, Fatma Latifoğlu and Esra Demirci

77 - Jeodezik Benzerlik Ölçütlerine Dayanan Yaklaşık Spektral Öbekleme Kullanılarak Fonksiyonel Mr Sinyallerinin Analizi
Eteri Karamamed-Ogly, Aydın Akan and Ayten Kuntman

78 - Virtual Anatomic Lab
Murat Şahin and Serdar Kucuk

79 - Classification of Diabetic Retinopathy Disease From Video-Oculography (VOG) Signals With Feature Selection Based On C4.5 Decision Tree
Ceren Kaya, Okan Erkaymaz, Orhan Ayar and Mahmut Özer

80 - Fiziksel Performans Etkisinde Mental Aktivitenin Fotopletismograf İle İlişkisi
Elif Işikçi Koca and Dilek Göksel Duru

81 - Production Of Starch Nanoparticles By Electrospraying As A Delivery System For Vanillin
Zeynep Rüya Eğe, Aydin Akan, Faik Nuzhet Oktar, Cevriye Kalkandelen and Oguzhan Gunduz

82 - Emotion Recognition Classification in EEG Signals Using Multivariate Synchrosqueezing Transform
Pınar Özel, Aydın Akan and Bülent Yılmaz

83 - Emotion Elicitation Analysis in Multi-Channel EEG Signals Using Multivariate Emprical Mode Decomposition and Discrete Wavelet Transform
Pınar Özel, Aydın Akan and Bülent Yılmaz

84 - RGD Peptidin Doku İskelesiz Mikrodokunun Öncül Damarlanmasına Etkisi / The Effect Of RGD Peptide On Pre-Vascularization of Scaffold-Free Microtissue
Ziyşan Buse Yarali and Ozan Karaman

85 - Automatic Classification of Liver Veins in Ultrasound Images
Ayşe Menteşe and Hasan Şakir Bilge

86 - P300 Tabanlı Senkron ve Asenkron Beyin Bilgisayar Arayüzünün Karşılaştırılması
Eda Akman Aydin, Omer Faruk Bay and Inan Guler

87 - Kontrol Edilebilir Porozite Ve Mekanik Özelliklere Sahip Β-TCP Blok Greftlerin Geliştirilmesi/ Development Of Β-TCP Block Grafts With Tunable Porosity And Mechanical Properties
Emine Afra Demirci, Metehan Atagür and Ozan Karaman

88 - Enjekte Edilebilir Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu/ Development And Characterization of Injectable Bone Substitutes
Emine Afra Demirci, Metehan Atagur and Ozan Karaman

89 - The Effect of Cold Atmospheric Plasma To Encapsulation of L929 Fibroblast Cells in PEGDMA
Çağla Yıldırım, Utku Kürşat Ercan, Günnur Onak and Ozan Karaman

90 - Tattoo Removal Using Cold Atmospheric Plasma (CAP)
Elif Çukur and Utku Kürşat Ercan

91 - Effects of Short Term Synaptic Depression on Vibrational Resonance in Neuronal Networks
Ali Çalım, Mahmut Özer and Muhammet Uzuntarla

92 - Simulation of Parkinsonian Globus Pallidus Nuclei With Various Network Motifs
Ali Çalım, Mahmut Özer and Muhammet Uzuntarla

93 - Photoinactivation With Novel Porphyrin Derivatives: An in Vitro Study on Multi-Drug Resistance Escherichia Coli
Ayse Akbıyık, Hüseyin Taşlı, Nermin Topaloğlu, Vildan Alptüzün and Sülünay Parlar

94 - Hıfu Uygulamaları Altında Isılçiftlerin Viskoz Isıtma Etkisinin İncelenmesi
Baki Karaböce, Emel Çetin, Hüseyin Okan Durmuş and Mithat Özdingiş

95 - Doku Benzeri Fantom İçindeki Farklı Cisimlerin Görüntü Ve Akış Ölçüm Doğrulama Çalışmaları
Baki Karaböce, Emel Çetin, Mithat Özdingiş and Hüseyin Okan Durmuş

96 - Design And Realization of a Patient Bed Scale
Tuğçe Yalta and Ali Ümit Keskin

97 - Mikrodenetleyici Tabanlı Kablosuz Elektromiyografi Cihazı Tasarımı, Üretimi ve Performans Analizi
Mehmet Emin Aktan, İmran Göker, Erhan Akdoğan and Bedirhan Öztürk

98 - İşaretleme Testleri ile Dikkat Düzeylerinde Cinsiyete Bağlı Farklılıkların İncelenmesi
Aysegul Guven, Turgay Batbat, Nazan Dolu and Mahir Demir

99 - Klorin E6 İle Birlikte Uygulanan Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Uygulamasının Staphylococcus Aureus Üzerindeki Etkisi
Emel Bakay, Aziz Kolkıran and Nermin Topaloglu

100 - Robotik Rehabilitasyonda Klinik İhtiyaca Yönelik Farklılıklar
Gülşah Kinali

101 - Development of Plasma Device Integrated Electrospinning System for Biofabrication
Günnur Onak, Yusuf Hakan Usta, Yoncagül Çelik, İlayda Namlı, Utku Kürşat Ercan and Ozan Karaman

102 - Design of Electrospinning Collector for Vascular Tissue Engineering Applications
Yusuf Hakan Usta, Günnur Onak, Mohammad Ghosheh and Ozan Karaman

104 - Sitopatolojik Değerlendirme Süreçleri İçin Optimum Otomatik Odaklama Fonksiyonun Belirlenmesi
Hülya Doğan, Elif Baykal, Murat Ekinci, Mustafa Emre Ercin and Şafak Ersöz

105 - Yapay Sinir Ağları ile EKG Sinyalinde Aritmi Tespiti
Burak Ceylan and Esra Özbek

106 - Certification of Medical Device Test, Control and Calibration Service Providers
Mana Sezdi and Nazif İlker Sezdi

107 - Education Standards for Test, Control and Calibration of Medical Devices
Mana Sezdi and Nazif İlker Sezdi

109 - A Retinal Image Idetification Method Using Blood Vessel Topological Information
Zafer Yavuz and Cemal Köse

110 - Trajectory Planning of Electronically Controlled Prosthesis By Using Third-Order Polynomial
Mücahit Ege, Serdar Küçük and Kaya Memişoğlu

111 - Etanolün Adjuvan Terapi Olarak Pseudomonas Aeruginosa’nın Klorin E6 İle Fotoinaktivasyonundaki Etkisi
Melike Cagan, Aziz Kolkiran and Nermin Topaloglu

112 - Investigation of EEG Relative Power Spectral Changes in Obsesive Compulsive Disorder Patients
Aydın Akan, Mehmet Akif Özçoban and Oğuz Tan

113 - Investigation of The Effect of Luminance Level on Emotional Evaluation By P300 Waves Observed in EEG Records
Kubra Eroglu, Pinar Kurt, Temel Kayikcioglu and Onur Osman

114 - MAX30100 Spo2/Nabız Duyargasının Performans Değerlendirmesi
Kerim Bedri Saçan and Gökhan Ertaş

115 - Implementation Method İn Blind Deconvolution Based Tumor Segmentation Using Simulated PET Images
Alpaslan Koç and Albert Güveniş

116 - Tıbbi Görüntülerin HEVC Görüntü-İçi Tahmin Kodlama İle Sıkıştırılmasının İncelenmesi
Ali Akman and Serap Çekli

117 - Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan İletken Jellerin Elektriksel Karakteristikleri
Sarper Kara, Mustafa Konal, Metin Ertas and Cengiz Polat Uzunoglu

118 - Parmak Hareketlerinde En İyi Ayrıştırılabilen Parmak Çiftinin Beyin Sinyallerinden Belirlenmesi
Seniha Ketenci and Temel Kayıkçıoğlu

119 - Segmentation of Pectoral Muscle By Optimum Contour Selection Approach
Hayati Türe and Temel Kayıkçıoğlu

   
 
Bize Katılın
 
Hemen Üye Olun!
Sizler de derneğimize üye olarak
faaliyet ve çalışmalarımıza
katılabilirsiniz.
 
  
Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği Resmi web sitesi - 2010-2018